...

Nadat het ministerieel besluit over de benoemingen voor de Hoge Raad van Geneesheren-specialisten en Huisartsen op 16 augustus werd gepubliceerd in het Staatsblad, kwam de raad vorige week donderdag voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling samen. Met onder meer het dossier over een derde categorie artsen in de pijplijn staan de 101 raadsleden voor een uitermate interessante periode.BisAls we Kafka meerekenen, telt de raad echter 102 leden. Aan de praktische problemen is immers nog niets veranderd. Nog steeds is van plaatsvervangers geen spoor, en dat maakt dan weer dat het vereiste quorum - er moeten 51 leden aanwezig zijn om rechtsgeldig te kunnen stemmen - dikwijls niet gehaald zal worden. Daarenboven is het wettelijk niet toegelaten om op dezelfde dag een nieuwe vergadering bijeen te roepen - een praktijk die elders nochtans gangbaar is. Wat wel kan, is een herhaling van de vergadering binnen de week, met identiek dezelfde agendapunten. En raar maar waar: tijdens die 'herkansing' moet het quorum niet gehaald worden.Deze absurde situatie is al langer een doorn in het oog van het VBS. Omdat het niet zo eenvoudig bleek om de wet aan te passen, kwam het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren(/Artsen)-Specialisten in 2009 met een kafkaiaanse oplossing voor dit kafkaiaans probleem op de proppen: de nepvergadering. Vergaderingen werden meteen dubbel ingeboekt, op twee verschillende data binnen dezelfde week. Tijdens de eerste editie kwam niemand opdagen - behalve dan voorzitter dr. Dirk Cuypers en zijn secretaresse. En tijdens de bisversie, de facto de enige echte vergadering, moest het quorum niet langer gehaald worden. Klaar was kees.Potje schaakBij de start van de nieuwe termijn van zes jaar benadrukte dr. Dirk Cuypers, opnieuw aangesteld als voorzitter, dat hij er alles aan zal doen om een wettelijk antwoord op deze onzinnige toestand te verkrijgen. Maar in afwachting daarvan schoof hij de aanpak van het VBS als formele oplossing naar voren.Meteen werd ook de eerstvolgende vergadering van de Hoge Raad vastgelegd. Datum: 24 oktober. Dat is te zeggen: op 24 oktober gaat de bisversie door. Op 17 oktober hebben dr. Cuypers en zijn secretaresse de zaal voor zich voor een potje schaak.