...

Een groep van de Universiteit van Utah heeft in samenwerking met Chinese vorsers onderzocht of het SARS-CoV-2 zou kunnen worden overgedragen tijdens geslachtsgemeenschap net zoals het ebolavirus, het zikavirus en andere pathogene virussen.De groep heeft zaadstalen onderzocht van 34 Chinese mannen met een lichte of matige Covid-19. Zes patiënten (19%) vertoonden wat last aan het scrotum als gevolg van een virale orchitis op het ogenblik dat de diagnose van Covid-19 werd gesteld, maar na een mediaan van 31 dagen na de diagnose werd geen SARS-CoV-2 teruggevonden in de onderzochte zaadstalen.De wetenschappers hebben ook onderzocht of het virus de teelballen zou kunnen infecteren, wat op lange termijn schadelijk zou kunnen zijn voor het sperma en de productie van spermatozoa. Door middel van analyse van het transcriptoom van één enkele cel (stalen afkomstig van jonge gezonde orgaandonoren van een vroegere studie) hebben ze het genetische materiaal geanalyseerd dat wordt gebruikt om eiwitten te synthetiseren in de teelbalcellen. Ze hebben met name de expressie gemeten van het gen dat codeert voor het angiotensineconverterende enzym 2 (ACE2) en het transmembraanserineprotease 2 (TMPRSS2), de belangrijkste ingangspoorten die het SARS-CoV-2 gebruikt om in de cellen te dringen. Het virus kan maar goed in cellen dringen als ze beide receptoren bevatten.Expressie van de genen die coderen voor die twee eiwitten werd slechts vastgesteld in vier van de 6500 teelbalcellen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het SARS-CoV-2 via ACE2 de teelbalcellen kan infecteren. Volgens die nieuwe gegevens zou het nieuwe coronavirus dus niet via seksuele weg worden overgedragen. De auteurs erkennen echter enkele zwaktes van hun onderzoek: het kleine aantal stalen en het feit dat er geen patiënten met een ernstige Covid-19 bij waren (bij patiënten met een hogere virale belasting zou het virus misschien wel in het sperma kunnen geraken).Prof. James Hotaling herinnerde er ook aan dat intiem contact het risico op verspreiding van het virus door hoesten, niezen en kussen kan vergroten. (referentie: Fertility and Sterility, 13 april 2020, doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.04.024)