...

In de afgelopen vijf decennia maakte het Riziv een hele ontwikkeling door. De ziekteverzekering van vandaag ziet er heel anders uit dan die uit de jaren zestig, toen ze nog in haar kinderschoenen stond.Maar het Riziv kan niet bij de pakken gaan zitten. Als vandaag niet aan de toekomst zou worden gewerkt, zou die er maar somber uitzien. Samen met de verschillende betrokken partijen - de vertegenwoordiging van de artsen, de ziekenfondsen, de sociale partners, de farmaceutische industrie - werd een tekst opgesteld die de bakens uitzet voor de toekomst.Vandaag doet het Riziv nu een oproep aan de burger, om over die visie ook zijn mening te geven. Dat kan door deel te nemen aan een online-enquête, maar ook door zijn opinie te posten. Op de website van het Riziv blijft daarvoor tot eind juni een pagina beschikbaar.Nadien zullen de enquêteresultaten en de suggesties worden verwerkt. Er zijn blijkbaar verschillende sporen waarlangs een bevraging van de bevolking wordt georganiseerd. De VUB organiseerde ook een bevraging in opdracht van het Riziv. Eind maart moet de Koning Boudewijnstichting aan de hand van de resultaten daarvan, een maatschappelijke dialoog opstarten.Het Riziv zal in ieder geval zijn visietekst aanvullen met de suggesties en de resultaten die het heeft binnengekregen. Het zal het vervolledigde document dan bespreken binnen de beheersorganen en de uiteindelijke tekst voorleggen aan de (toekomstige) regering.