...

Zorgnet Vlaanderen maakte zijn memorandum al twee maanden geleden bekend. In het licht daarvan analyseerde de koepel van zorgingstellingen de verschillende partijprogramma's, en maakte het een rapport op van het federale en de Vlaamse regeringsbeleid van de afgelopen maanden.Verdeeld over commercialisering De partijprogramma's bevatten heel wat items die voor Zorgnet Vlaanderen als belangrijk werden aangestipt. Ze worden mooi op een rijtje gezet in tabelvorm. Alle partijen hebben aandacht voor de betaalbaarheid van de zorg, voor een meer geïntegreerde zorg, voor de nood aan een andere financiering van de ziekenhuizen,... De accenten verschillen uiteraard.Het sterktst lopen de programma's uiteen op het punt van de 'commercialisering' van de zorg. Een duidelijk ja van Open-Vld, een duidelijk neen van sp-a, en een meer genuanceerd standpunt van de CD&V en Groen! NV-A doet over de commercialisering geen uitspraak.Het rapport van zowel de federale als de Vlaamse regering oogt niet zo goed. De vastgestelde lacunes zijn legio.Meer aandacht voor palliatieve zorg Palliatieve Zorg Vlaanderen wijst erop dat er in Vlaanderen jaarlijks 60.000 mensen overlijden, waarvan maar een kwart plotse overlijdens zijn. De behoeften in de palliatieve zorg blijven groot. De palliatieve zorg moet in de verschillende situaties beter ondersteund worden: in ziekenhuizen, woonzorgcentra én de thuiszorg. De rol van de equipes bij alle levenseindebeslissingen - inclusief euthanasie - moet beter erkend en gesteund worden. Palliatieve zorg moet aangeboden wordnen aan alle palliatieve patiënten: dat mag niet afhankelijk zijn van hun aandoening of hun levensverwachting.Ten slotte vraag Palliatieve Zorg Vlaanderen meer aandacht voor de zorg bij het levenseinde in de basisopleiding van artsen en verpleegkundigen.