...

Naar het einde van zijn tweede en laatste ambtstermijn toe, komt Barack Obama graag naar buiten met de resultaten van zijn beleid. Een van zijn paradepaardjes is Obamacare, officieel de Patient Protection and Affordable Care Act. De wet werd ondertekend op 23 maart 2010 en verplicht Amerikaanse burgers om een zorgverzekering te nemen. Voortgaande op gegevens van overheidsinstellingen en onderzoeksresultaten, schetst Obama in The Journal of the American Medical Association de belangrijkste resultaten van 'zijn' wet: zo ging het aantal onverzekerde Amerikaanse burgers van 49 miljoen in 2010 naar 29 miljoen in 2015. Daarnaast is het aantal volwassenen dat een huisarts heeft en toegang heeft tot geneesmiddelen toegenomen. Verder citeert Obama een studie die aantoont dat wie verzekerd is via (uitgebreide) Medicaid, meer financiële zekerheid heeft, waardoor ook de schulden met 600 tot 1000 doller per persoon afnemen.Obama erkent dat er nog werk aan de winkel is om de Amerikaanse gezondheidszorg betaalbaarder te maken en om de concurrentie in gezondheidszorgpakketten, inclusief een publieke optie zoals Medicare, te stimuleren.Er gaat geen maand voorbij zonder een studie die de Affardable Care Act onder de loep neemt. Ongetwijfeld klopt Barack Obama zich met dit artikel op de borst, en ja het klopt dat het geschreven is vanuit een bepaalde invalshoek . Toch moeten we dit beschouwen als een echt wetenschappelijk werkstuk, aldus Jonathan Skinner - econoom aan Darthmouth College en co-auteur van het bijhorende editoriaal.Volgens Skinner bestaat er immers geen twijfel over dat het aantal Amerikanen zonder zorgverzekering fors is gedaald sinds de invoering van Obamacare. Waarover hij en zijn medeauteur Amitabh Chandra van Harvard University het niet eens zijn met Obama, is het feit of de wet de uitgaven in de gezondheidszorg onder controle houdt. "Er is daar geen bewijs voor", zegt Skinner. Hoewel de uitgaven tussen 2010 en 2014 minder snel stegen, nemen ze recent terug toe.Volgens Obama is de Affordable Care Act de belangrijkstee gezondheidszorgwet in de Verenigde Staten sinds de invoering van Medicare en Medicaid in 1965.