...

De speerpunt van de groep is het team van beroepswielrenners. Het team heeft als opdracht te informeren en mensen met diabetes onafhankelijker en bewuster te maken. Het nieuwe team bestaat uit 17 beroepswielrenners met diabetes uit 10 verschillende landen.