...

Amerikaans begrotingstekortakkoord gevaarlijk voor senioren en armen? Het akkoord dat president Obama begin deze week heeft kunnen sluiten over het optrekken van het Amerikaanse schuldenplafond, bevat bepalingen om op 10 jaar het tekort van 917 miljard dollar (645 miljard euro) aan te pakken. Voorlopig zal niet worden geraakt aan het budget voor Medicare (sociale zekerheid voor 65-plussers) en Medicaid (sociale zekerheid voor armen). In de tweede besparingsronde echter (van 1.200 tot 1.500 miljard dollar, of 850 tot 1.050 miljard euro) zouden deze budgetten wel eens ernstig in gevaar kunnen komen. De voorzitter van de American Hospital Association (AHA) uitte zijn kritiek daarover in een officie verklaring. Obama zou niets doen aan hervorming beroepsaansprakelijkheidDe republikein Fred Upton, voorzitter van het House Energy and Commerce Committee, betoogde onlangs in een brief aan minister van Volksgezondheid Kathleen Sebelius dat Obama niet voldoende onderneemt om de hervorming van de beroepsaansprakelijkheid te implementeren. "[Hij] heeft niet de intentie zich ernstig met deze problematiek bezig te houden", schrijft Modern Physician. In haar antwoord weerlegt Sebelius deze beschuldiging. Ze is er echter allerminst in geslaagd Upton te overtuigen van de goede bedoelingen van de president.Overbezetting spoeddiensten VS ernstige gevolgenDe Wall Street Journal schrijft dat de chronische overbezetting van de spoeddiensten in Amerikaanse ziekenhuizen ernstige gevolgen heeft. Er zijn namelijk steeds meer patiten die genoeg hebben van het wachten, en sommigen laten zich zelfs niet meer behandelen. Het percentage mensen dat de spoeddienst verlaat zonder een arts te hebben gezien (zogenaamde 'LWBS', of leave without being seen) steeg van 1,7% in 1998-2006 tot 2,7% in 2007-2008. De WSJ schrijft dat spoeddiensten proberen dit probleem zelf op te lossen door bijvoorbeeld de klassieke gouden regel te schrappen dat elke patit recht heeft op een bed. Op tal van websites prijken ook lijsten met de gemiddelde - vaak urenlange - wachttijd van spoeddiensten over het hele land. Innovatieve technieken en geneesmiddelen sneller naar patitenIn een studie over Health Technology Assessment wordt benadrukt dat er nood is aan maatregelen om innovatieve technieken en geneesmiddelen sneller tot bij patiten te krijgen. Deze studie kwam er op vraag van de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), EuropaBio (European Association for Bioindustries), Medicines Australia en PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). Om de kosten hiervan te beoordelen, geeft het rapport de aanbeveling het gezondheidszorgsysteem en de kosten voor de maatschappij in hun totaliteit te bekijken. Het rapport is echter overwegend positief over de ontwikkelingen op dit vlak.en studenten op sociale netwerken verbiedt. Ook Missouri wil deze weg op gaan.Italiwil studie geneeskunde inkorten"De basisstudie geneeskunde verkorten van zes tot vijf jaar, en een jaar stage in een ziekenhuis invoeren. Volgens de Italiaanse ministers van Onderwijs Mariastella Gelmini en Volksgezondheid Ferruccio Fazio kunnen studenten zo hun praktische kennis uitbreiden. "Tegelijkertijd zou dit het tekort aan artsen in bepaalde regio's oplossen. Dit tekort is het gevolg van besparingen in de zorgsector die na de laatste twee begrotingswetten (die de begroting opnieuw in evenwicht moesten brengen) werden doorgevoerd." Zo vat Le Quotidien du Mecin Itali plannen voor de studie geneeskunde samen. Hiervoor is nog wel de steun van de artsen nodig, die echter benadrukken dat er bepaalde beperkingen zijn door de Europese richtlijnen over het vrij verkeer van werknemers. Executie Bin Laden: AZG hekelt Amerikaanse listDe Britse pers heeft ontdekt dat de CIA een nepvaccinatiecampagne had opgezet in Pakistan om zo de terroristische leider op te sporen. Een methode die Artsen Zonder Grenzen razend maakt, schrijft Le Figaro. "Tijdens de lange klopjacht die hen uiteindelijk tot bij Osama bin Laden in Pakistan heeft geleid, heeft de Amerikaanse geheime dienst niet geaarzeld een nepvaccinatiecampagne te organiseren in het dorp waar Bin Laden zich vermoedelijk schuilhield (...). De campagne werd opgezet om DNA-gegevens te verzamelen waarmee familieleden van de terroristische leider geentificeerd konden worden en zo zijn aanwezigheid te bevestigen." Voor Artsen Zonder Grenzen is dit een "gevaarlijk misbruik van medische zorg". Tandheelkunde in de Verenigde Staten: miljoenen burgers niet geholpenMiljoenen Amerikanen krijgen niet de tandheelkundige verzorging die ze nodig hebben, omdat de zorg vaak slecht toegankelijk is. Dat blijkt uit een rapport van het Institute of Medicine en de National Research Council. Dit brengt een verhoogd risico op cardiovasculaire en ademhalingsziekten met zich mee. Bovendien krijgen de spoeddiensten zo meer patiten met acute mond- en tandproblemen, benadrukken de auteurs van het rapport. Is competitie in NHS een goede zaak? Kan competitie de kwaliteit verhogen van de patitenzorg in het Britse nationale gezondheidssysteem (NHS)? Over deze vraag kwamen twee experts met een tegengestelde mening tot een debat in het British Medical Journal. Ja, zegt Simon Stevens van de UnitedHealth Group, een Amerikaans 'managed care'-bedrijf. Nee, antwoordt Nicholas Mays, professor gezondheidsbeleid aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Er bestaat blijkbaar geen eenvoudig, eenduidig antwoord op deze cruciale vraag."Cholera - ongestrafte massamoordenaar"Met deze kop publiceerde Le Monde laatst een paginagroot artikel over Vibrio cholerae. De ziekte, die geporteerd werd door Nepalese VN-soldaten, richtte een ware ravage aan in Hai. De oprukkende plaag wordt onthaald op algemene onverschilligheid, schrijft het Parijse dagblad. Daarbij blijkt dat na maanden ondergrondse polemiek en een poging tot geheimhouding het werk van prof. Renaud Piarroux, 'Comprendre l'idie de chola en Hai' (De cholera-epidemie in Hai begrijpen), net officieel gepubliceerd werd in het tijdschrift van de CDC van Atlanta. Volgens experts van de CDC heeft "de meest explosieve en dodelijke epidemie in de recente geschiedenis" op 8 maanden tijd al 5400 dodelijke slachtoffers gemaakt, en werden er meer dan 344.600 besmettingen opgetekend. Fietsdelen in steden redt levens en vermindert broeikaseffectIn een Spaanse studie die in Barcelona werd gevoerd, werden de gezondheidsrisico's en -voordelen van fietsen in een stedelijke omgeving vergeleken met die van autorijden. Uit de studie blijkt dat een openbare dienst voor fietsdelen (een systeem dat, in navolging van het Barcelonese Bicing, steeds populairder wordt in Europese steden) inderdaad levens redt en de uitstoot van broeikasgassen verlaagt. In maart 2007 werd het systeem ingevoerd in de Catalaanse stad, en in augustus 2009 bleken er in totaal al 182.062 mensen te hebben deelgenomen.(referentie: Rojas-Rueda D et al. BMJ. 2011;343:d4521) Kunstlarynx op komstDankzij deze prothese die binnenkort in Straatsburg op enkele patiten zal worden getest, zou een tracheotomie kunnen worden vermeden, schrijft Le Figaro. Prof. Christian Debry, nko-chirurg aan de Universitaire Ziekenhuizen van Straatsburg, geeft van alle onderzochte opties de voorkeur aan de kunstlarynx. Die zou op termijn de tracheotomie overbodig moeten maken, hoopt hij. "In de volgende maanden zal zijn team een eerste test uitvoeren bij een tiental patiten." In Frankrijk alleen al zouden ongeveer 1200 mensen elk jaar een definitieve tracheotomie moeten ondergaan, schrijft Le Figaro. Het land telt op dit moment 20.000 mensen die deze behandeling kregen. Bariatrische chirurgie in VS bereikt hoogtepunt in 2004Uit een studie aan het University of California Irvine Medical Center uit 2003-2008 blijkt dat het aantal bariatrische ingrepen in de VS een hoogtepunt bereikte in 2004. Er werden toen 135.985 operaties uitgevoerd, of 63,9 procedures per 100.000 volwassenen. In 2008 was dit aantal afgenomen tot 54,2 per 100.000. Het aantal chirurgen dat lid is van de American Society for Metabolic and Bariatric Surgery is in dezelfde periode dan weer van 931 tot 1819 gestegen. De mortaliteit in het ziekenhuis daalde tussen 2003 en 2008 van 0,21% tot 0,10%. Bovendien gebeurt meer dan 90% van de bariatrische ingrepen ondertussen met laparoscopie.(referentie: Nguyen NT et al. J Am Coll Surg. 2011;213:261) ICSI het liefst voor 38 jaar?Uit een uitgebreide studie over het percentage levendgeboortes na ICSI (intracytoplasmic sperm injection) blijkt dat vrouwen die deze vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan meer kans hebben op een levendgeboorte als ze jonger zijn dan 38 en wanneer tijdens de ovarie hyperstimulatie 11 of meer eicellen geoogst konden worden. Deze studie werd gevoerd aan het UZ Brussel onder leiding van Dominic Stoop en Eleonora Jansen, en werd gepresenteerd op het jaarlijks congres van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). De studie toont ook aan dat het aantal spontane abortussen in een preklinisch stadium (voor een klinisch of echografisch teken van zwangerschap), miskramen en zwangerschapsonderbrekingen tijdens het eerste trimester relatief stabiel blijft tot de leeftijd van 34. Vanaf 35 klimt dat aantal gestaag. (referentie: Stoop D et Jansen E. Abstract O-124. Congres ESHRE 2011) Smartphone gevaarlijk voor ogen? 'Smartphones erg belastend voor ogen' kopt Le Quotidien du Mecin naar aanleiding van een recente Amerikaanse studie. De auteurs van de studie vroegen aan "129 smartphone-gebruikers om sms'jes te lezen en op het internet te surfen met hun toestel . Terwijl bij het lezen van gedrukte tekst meestal een afstand van 40 cm wordt aangehouden, is dit bij sms'jes maar 36 cm en voor een website (waar de letters kleiner zijn) 32 cm. Bij 'smartphone-verslaafden' leidt dit dan ook tot een zware overbelasting van het accomodatie- en convergentievermogen. Het is een thema dat specialisten tijdens periodieke check-ups beter zouden aankaarten. Oftalmologen gebruiken meestal de 1-2-10-regel: 1 voet (30 cm) voor je telefoon, 2 voet (60 cm) voor de computer en 10 voet (3 m) voor de televisie."(referentie: Bababekova Y et al. Optometry and Vision Science. 2011;88:795).Nuttig zomeradvies voor patitenSpoedartsen van het UT Southwestern Medical Center geven hun patiten belangrijk advies mee voor wie gestoken werd door een kwal. Kwallen komen ook aan onze kust erg veel voor. Het slachtoffer moet uiteraard onmiddellijk uit het water worden gehaald, en de tentakels die overblijven moeten meteen worden verwijderd. Daarnaast dringen de artsen er echter op aan de verwonding niet te wassen met leidingwater of mineraalwater, maar indien mogelijk met azijn om de pijn te verlichten. De kwetsuur bestrijken met een malsmakend product (voor vlees) is een minder bekende maar doeltreffende methode. Ook een pasta van natriumbicarbonaat aanbrengen is een goede optie. Dat moet je dan wel net bij de hand hebben! Uiteraard zijn dit maar voorlopige hulpmiddeltjes in afwachting van medische verzorging.