...

Om de veiligheid van het medisch personeel te verhogen en vragen te kunnen beantwoorden over de overdracht van het virus, moeten we weten hoe ver het SARS-CoV-2 zich in Covid-19-diensten verspreidt in de omgeving. Het SARS-CoV-2 wordt vooral overgedragen door respiratoire druppeltjes en contact met oppervlakken. Chinese vorsers hebben stalen van lucht en oppervlakken van een bewakingseenheid (15 patiënten) en een dienst voor algemene zorg van patiënten met een lichtere Covid-19 (24 patiënten) in het ziekenhuis Huoshenshan in Wuhan geanalyseerd.De stalen werden afgenomen tussen 19 februari en 2 maart. Het SARS-CoV-2 was sterk aanwezig en had zich verspreid in de lucht en op voorwerpen in de kamers van de bewakingsafdeling en de dienst algemene zorg, wat een hoog risico inhield op besmetting van de zorgverleners en andere nauwe contacten. De omgeving was meer gecontamineerd in de bewakingsafdeling. Daar moet het medisch personeel dus striktere beschermingsmaatregelen nemen.De meest gecontamineerde voorwerpen waren de voorwerpen die vaak door de zorgverleners en de patiënten werden aangeraakt: in dalende volgorde van frequentie computermuizen, vuilbakjes, leuningen en deurkrukken. Ook veel maskers van patiënten waren positief. Stalen afgenomen aan de polsen en de handschoenen van de zorgverleners waren af en toe positief. En op de helft van de zolen van de schoenen van het personeel van de intensive care werden sporen van het virus teruggevonden.Het virus werd ook teruggevonden in de lucht, hoofdzakelijk op de grond, in de kamers van de patiënten en dicht bij de verluchtingskokers en in mindere mate in het kantoor van de artsen. Gezien de distributie van de aerosolen van het SARS-CoV-2 in de dienst voor algemene verzorging denken de auteurs dat een aerosol van SARS-CoV-2 zich over hoogstens vier meter zou kunnen verplaatsen.De vorsers erkennen echter dat hun studie twee zwakke punten vertoont. Ten eerste, de nucleïnezuurtest zegt niets over de hoeveelheid levensvatbaar virus. Ten tweede, het is niet omdat het virus dat patiënten bij het niezen of ademen in de lucht uitstoten, tot vier meter ver kan vliegen, dat de er op die afstand nog voldoende partikels zijn om iemand te infecteren. De minimale infectieuze dosis is immers nog niet bekend.(referentie: CDC Emerging Infectious Diseases, 10 april 2020, doi: 10.3201/eid2607.200885)