...

Maar het transmurale overleg moet voor een stuk geschoeid kunnen worden op een nieuwe leest. Als illustratie, een fragment uit het gesprek over het multidisciplinair oncologisch consult (MOC).WT: 'Er bestaat iets als het MOC, waar men het virtueel zorgteam van de oncologische patiënt samenbrengt om het beleid te bespreken. Iemand coördineert het MOC. Dat houdt ook het secretariaatswerk in: een moment vinden waarop iedereen er kan zijn. De Riziv-wetgeving vereist dat men er fysiek aanwezig is. In een tijd dat je, op een moment dat het iedereen past, makkelijk een teleconferentie kunt organiseren met mensen van over de hele wereld.'FR: "De fysieke verplaatsing maken is puur tijdverlies."WT: Dat je het MOC kunt organiseren met bijvoorbeeld teleconferencing is een prioriteit. De overheid is zich daar hopelijk toch al van bewust. Het zou ook moeten ter sprake komen op de nieuwe eerstelijnsconferentie. Innoverende technieken zijn hier op hun plaats. De huisarts krijgt op het juiste moment een bericht op zijn smartphone dat zijn patiënt aan de beurt.FR: Voor de huisarts is aanwezigheid op het MOC nu niet haalbaar. De andere artsen bespreken tijdens het overleg misschien wel dertig van hun patiënten. Maar de huisarts zou dan naar het overleg moeten komen voor die ene patiënt van hem die aan bod komt. De overheid is beducht voor fraude. Maar het om die reden zo omslachtig maken is jammer. DDe aanwezigheid van de huisarts op zo een overleg is echt wel een meerwaarde.WT: Alleen loont die investering voor de huisarts nu niet.FR: De huisarts moet er niet per se fysiek bij zijn. Maar als een nieuwe zware ingreep of radiotherapiesessie ter sprake komt, moet hij eventueel kunnen tussenkomen: 'Ik ken die patiënt, ik heb met zijn familie gesproken, ik zou dat niet doen...'Het volledige gesprek met Frank Rademakers en Wim Tambeur leest u hier.