Israël: start-upwalhalla

...

Een robuust, efficiënt en patiëntvriendelijk zorgsysteem kan niet bestaan zonder een bloeiende start-upscène en veel innovatie. In Israël is er een directe link tussen digitale zorginnovatie en de ziekenhuiswereld, veel innovatiecentra of zorgaccelatoren worden er door ziekenhuizen gesponsord. Daarmee samenhangend beschikt Israël over 30 jaar data verzameld via het EPD, waarvan 98% gedigitaliseerd is. Ook de overheid heeft geld veil om de zorginnovatie te laten bloeien: in 2018 keurde de Israëlische regering een budget goed van 300 miljoen dollar bestemd voor digitale zorg.Meskó vindt Denemarken een goed voorbeeld van een digitaal zorgsysteem dat rond de patiënt gebouwd is en patiëntengegevens op een veilige manier behandelt. Iedereen heeft toegang tot het patiëntportaal Sundhed.dk, patiënten kunnen er hun gezondheidsdata bekijken, afspraken maken met artsen of hun medische geschiedenis bekijken. Zorgprofessionals, onderzoekers en instellingen hebben er ook toegang tot een breed arsenaal van databanken. Al die databanken integreren - bv. van doodsoorzaken en kankerincidentie - is een ander verhaal, merkt The Medical Futurist op. De Canadian Medical Association is volgens Meskó een goed voorbeeld van de vernieuwde rol die klassieke beroepsverenigingen kunnen vervullen in het digitale zorgtijdperk. Met name: collega's educeren op vlak van de nieuwste technologische veranderingen, in combinatie met het uitstippelen van een langetermijnvisie over gezondheidszorg. Velen zijn echter blijven hangen in het verleden, betreurt TMF. Het een en ander valt ook aan te merken op de CMA, maar voor hun Virtual Care Taskforce heeft Meskó complimenten. Samen met andere beroepsverenigingen creëerden ze een soort witboek over de toekomst; het is een dergelijke hands-on en proactieve aanpak die we van medische associaties verwachten, meent hij. Het gezondheidszorgsysteem in de VS is het duurste met de meeste ongelijkheden op vlak van toegang tot zorg maar hun wettelijk kader is wellicht het beste, oordeelt Meskó. De US Food and Drug Administration (FDA) was op vele vlakken de eerste, stipt de Hongaar aan: ze installeerden als eerste een patiëntadviesraad, keurden als eerste 3D-geprinte medicatie goed, reglementeerden als eerste AI-algoritmes in zorg. Conclusie: ze zijn goed in het in observeren van gerelateerde industrieën, en in het verankeren van technologische en culturele uitdagingen in up-to-date reglementering. Meskó becomplimenteert het VK en de NHS voor de snelle invoering van zorg op afstand, 'virtual wards'. Het idee om patiënten te laten herstellen en op te volgen in het comfort van hun thuisomgeving is niet nieuw. Het verschil tussen de complete 'virtual wards' in het VK en andere, voorgaande oplossingen zijn de beschikbare data. De focus van (proef)projecten in het VK ligt sterk op het verzamelen van real-time data in de thuisomgeving alsof de patiënt gehospitaliseerd zou zijn. De dringende behoefte tijdens de pandemie aan extra bandbreedte voor oplossingen voor zorg op afstand, teleconsultaties of de inschakeling van robots en robotsystemen maakte duidelijk: ziekenhuizen hebben betere toegang tot netwerken nodig, en 5G is een voor de hand liggende oplossing. Met 5G komt een enorm scala aan 21ste-eeuwse oplossingen, schetst Bertalan Meskó: grootschalige inzet van robots, diagnostiek en diensten o.b.v. AI, real-time HD-videoanalyse van operaties enz. En niemand doet het op dat vlak beter dan Zuid-Korea, oordeelt de gezondheidsfuturoloog. Het goedkeuringsproces dat gezondheidsapps moeten doorlopen kan complex en van lange duur zijn. Volgens Meskó is het certificeringsysteem van Duitsland de moeite waard om van naderbij te bekijken: de richtlijnen om goedkeuring te krijgen zijn duidelijk en transparant. Een tijdelijke goedkeuring (12 maanden) laat kleinere bedrijven toe klinische trials uit te voeren en data te verzamelen. Er is één centraal terugbetalingsmodel, waarbij de prijzen worden onderhandeld met de koepelorganisatie van verzekeringsinstellingen, zodat bedrijven niet met elk van hen apart moeten onderhandelen. Genetische profielen geïntegreerd in het digitale gezondheidssysteem zodat patiënten een volledig gepersonaliseerde, op genetische risico's gebaseerde diagnose, medicatie en preventieve maatregelen krijgen. Dat is waar de gezondheidszorg in Estland volgens Meskó naartoe werkt. Doel is een gepersonaliseerde, preventieve geneeskunde gebaseerd op DNA-analyses. Estland richtte zich begin jaren 1990 op twee opkomende megatrends (IT en genetica) en zat de afgelopen 20 jaar niet stil; de introductie van EPD, e-consulten, e-ambulances, beslissingondersteuningsystemen volgden elkaar in sneltempo op. Actie vanuit langetermijndenken, besluit The Medical Futurist.