...

Het KCE stelt vast dat de spoed helemaal niet ontlast wordt door de oprichting van de wachtposten. Dit was initieel ook nooit de bedoeling geweest. Wachtposten zijn in de eerste plaats opgericht om de wachtdiensten beter te kunnen organiseren in een slinkend aantal huisartsen dat wachtdiensten zal lopen wegens de vergrijzing en vervrouwelijking van onze beroepsgroep. Ook stelt het KCE vast dat voornamelijk in de nacht, er te weinig activiteit wordt waargenomen in de wachtposten. Dit lijkt me toch wel een zeer naïeve conclusie. Weten ze dan niet dat er in België een vrije toegang tot de spoed is, dat er op geen enkele wijze ontrading van de spoed is, dat tot 70% van de mensen die zich op spoed aanbieden, dat doen zonder verwijsbrief? Hoe zou je dan willen dat er 's nachts meer activiteit is in een wachtpost, als die moet concurreren met een spoedopname van een ziekenhuis? Ook denken mensen nog altijd dat ze in de nacht sneller zullen geholpen zijn in de spoed en dat ze beter geholpen zullen worden door de aanwezigheid van meer en betere uitrusting. Dat is natuurlijk een misvatting, en het zou goed zijn dat de huisartsenorganisaties de wachtposten dan ook beter naar de bevolking toe communiceren, zodanig dat mensen makkelijker de weg vinden naar de post. Als eindconclusie stelt het KCE dan maar dat wachtposten beter geïntegreerd worden in ziekenhuizen. Dat lijkt me een zeer gevaarlijke conclusie. Als dat gebeurt, zet het de deur open naar een totale controle van het wachtgebeuren door het ziekenhuis. Zij zullen de spelregels bepalen, zij zullen stipuleren wat kan en wat niet. Ook bevestigen ze op die manier het hospitalocentrisme, wat momenteel in ons landje overheerst. Wat is de rol dan nog van de huisarts in dit alles? Hij moet zijn praktijk verlaten om in een ziekenhuis wachten te gaan doen, en dit terwijl hij zelf een goed uitgebouwde praktijk heeft, waar hij de patiënten even goed kan bedienen. Jonge mensen die geïnvesteerd hebben in een praktijk, worden op den duur nog verplicht van in de weekends elders de wacht te gaan verzekeren, tegen een vergoeding die qua marktconformiteit totaal ondermaats is. Waar blijft het respect in dit landje voor de echte huisarts? Waar blijft Maggie De Block met haar echte steun voor de huisartsen in dit dossier, maar ook in andere? Waar blijven de echte bindende afspraken tussen de stakeholders in dit dossier? Afspraken die een efficiënte spoedeisende hulpverlening onderscheidt van de normale zorgcontinuïteit tijdens het weekend.