...

De samenwerking voor oncologie en hematologie wordt in de loop van 2013-2014 uitgebouwd. De toetreding tot de associatie radiotherapie staat gepland in de loop van 2014, meer concreet na de officiële goedkeuring door de regulerende overheid.Deze schaalvergroting en nauwe samenwerking tussen de oncologische centra in Antwerpen en het Waasland, betekent een belangrijke meerwaarde voor de patiënt.