...

Het NEWMEDS-project moet het onderzoek naar doeltreffende behandelingen voor beide betrokken ziekten in een stroomversnelling brengen. De initiatiefnemers herinneren eraan dat volgens de gegevens van de WGO wereldwijd zo'n 24 miljoen mensen schizofreen zijn en dat depressie 15 keer zoveel mensen treft. Het project heeft reeds enige vooruitgang ter zake geboekt, onder andere door de duur van studies op dit gebied wat te verkorten. Er zal trouwens iets moeten worden gedaan aan het gebrek aan vrouwelijke patiënten in veel van de betrokken studies. Tot nu is het project erin geslaagd een enorme gegevensbank van studies over schizofrenie aan te leggen, de grootste tot op heden, met informatie over meer dan 23.000 patiënten op basis van meer dan 67 studies in meer dan 25 landen. Er werd reeds een belangrijke vaststelling gedaan, namelijk dat de zogenaamde negatieve symptomen bij schizofrenie (o.a. onmogelijkheid om plezier te ervaren of spontaan te reageren) meer verbeteren in deze studies dan tot nu toe werd aangenomen. Wordt dus vervolgd.