...

Een document van de taskforce doet de ronde dat toelicht hoe de vaccinatiestrategie in praktijk zal worden gebracht. De versie die we konden inzien dateert van 3 december. Er zijn nog veel onbekenden. De vaccinatiestrategie zelf is een work in progress. De campagne wordt stapsgewijs ontplooid. Belangrijke elementen kunnen nog worden bijgestuurd naargelang nieuwe voorraden en/of nieuwe informatie beschikbaar komen. Gehoopt wordt dat het EMA de derde week van december de knoop zal ontward hebben, en het groene licht zal geven voor het vaccin van Pfizer dat dan als eerste beschikbaar zal komen. In België zullen dan begin januari de eerste vaccins geleverd worden. De bedoeling is dat de vaccinatie tegen covid onmiddellijk van start gaat. Zoals bekend begint ze in de woonzorgcentra. Dat vraagt geen grote aanpassingen of uitbouw van infrastructuur. Lees ook: Een nieuwjaarscadeau op -75°C