...

De Christelijke, Socialistische, Onafhankelijke, Liberale en Neutrale ziekenfondsen zitten voor de gelegenheid op één lijn: ze verwerpen het budget 2017 voor de gezondheidszorg. Wat impliceert dat ze de hierin vervatte 902 miljoen euro besparingen eveneens op de hak nemen. "Zo bedraagt de reële groei nog 0,5% terwijl de regering in 2014 een stabiele jaarlijkse groeinorm van 1,5% beloofde tot in 2019", zo luidt het in een gezamenlijke persmededeling. Dit terwijl het Planbureau de reële jaarlijkse groei van de gezondheidszorg op 2,2% inschat. De ziekenfondsen wijzen erop dat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité enkele weken geleden uitkwam op 660 miljoen besparingen. "Nu de regering nog verder gaat, komen allerlei evenwichten in gevaar", zo luidt het. Bovendien zijn de inspanningen slecht verdeeld. Een derde van de drie miljard besparingen vallen immers ten laste van de sociale zekerheid, de patiënten enz.Voorts hekelt het gelegenheidsverbond van ziekenfondsen de "lineaire maatregelen die de patiënten raken. Hetzij via supplementen en tariefstijgingen, hetzij via een mindere zorgkwaliteit door besparingen op personeel en omkadering." Investeringen in de gezondheidszorg worden onmogelijk gemaakt en vernieuwende antwoorden op nieuwe noden zijn uitgesloten. "We doen gewoon voort met minder geld. Tot daar de visie van de regering. Terwijl we het gezondheidszorgsysteem radicaal moeten omgooien", aldus nog de ziekenfondsen. Door de besparingen af te keuren, waarschuwen de mutualiteiten voor een regering die de bevolking in de richting van een gezondheidszorg met twee snelheden duwt. "Dit is sociale achteruitgang die ons land de voorbije tien jaar niet meer heeft meegemaakt," zo luidt het.Bij monde van gedelegeerd bestuurder Peter Degadt toont Zorgnet-Icuro zich al even ontevreden. "In de ziekenhuizen gaat het om een besparingsoperatie van een nooit geziene omvang. Tegelijk voert men de hervorming van het ziekenhuislandschap versneld door terwijl de financiering van deze transitie-operatie meteen wordt weggeknipt," aldus Degadt in een persmededeling. 90 miljoen leveren de ziekenhuizen structureel in maar daar komen nog besparingen op de honoraria bij die via afdrachten de ziekenhuisinkomsten eveneens verminderen. Zo wordt er volgens Zorgnet-Icuro boven de 100 miljoen beknibbeld "of het equivalent van het globale bedrijfsresultaat van alle Belgische ziekenhuizen samen." Met als gevolg dat het aantal deficitaire ziekenhuizen zal toenemen en men op korte termijn zal overgaan tot hogere artsenafdrachten, personeelsafvloeïngen en hogere patiëntenbijdragen. Anders is het niet mogelijk om de financiële balans in evenwicht te houden. "Het fijne scalpel van de minister snijdt zeer diep," aldus Degadt.Zorgnet-Icuro is uiteraard niet tegen de vorming van ziekenhuisnetwerken en een nieuwe financiering die daarop inspeelt. Dit versnellen, valt toe te juichen. "Maar we hebben ook altijd benadrukt dat er precies in de opstartfase nood is aan financiële stabiliteit en voorspelbaarheid. Telkens nieuwe lineaire besparingen dragen hier allerminst toe bij," zo luidt het.Zelfs in een verhoogd tempo vergt het de nodige tijd om nieuwe financieringsregels en een aangepast juridisch kader uit te werken, stelt de ziekenhuiskoepel. Zwaar besparen volgens de oude regels én tegelijk ingrijpende hervormingen doorvoeren, wordt een haast onmogelijke opdracht. "Het is alsof men ons vraagt om met een elektrische wagen te rijden terwijl er nog geen oplaadpunten voorzien zijn. Bovendien zet de regering ook de benzinemotor zonder brandstof", aldus nog Peter Degadt.