...

Samen met vier koepelorganisaties uit de ouderenzorg (Ferubel, Vlozo, VVSG en Zorgnet-Icuro) en met ondersteuning van de Vlaamse overheid werkte softwarebedrijf Corilus mee aan het eWZC-programma voor de bewustmaking van de Vlaamse woonzorgcentra (wzc) op vlak van informatisering en de uitbouw van nieuwe IT-toepassingen voor procesbeheersing en gegevensdeling."Concreet werd op vier domeinen gemikt", vertelt Patrick Vrydaghs, Business Unit Manager Elderly Care. "Transmurale zorg (de informatiedoorstroming tussen de voorzieningen en met de zorgverstrekkers), zorgplanning (multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten de muren van het woonzorgcentrum), kwaliteitsbeleid (ondersteuning van het kwaliteitsbeleid door ICT toepassingen) en apotheek (informatiseren van het medicatieproces)."Na een projectoproep in het voorjaar van 2014 werden vijf projecten geselecteerd: "Uitgangspunt van het eTCS-project was een thesisonderzoek van verpleegkundige Maartje Wils (destijds UZ Leuven)", vertelt Patrick Vrydaghs. "In haar studie van enkele woonzorgcentra in Vlaams-Brabant stelde ze vast dat bij de doorverwijzing van ouderen vaak belangrijke zorginformatie ontbrak. De gebruikte (papieren) transferdocumenten waren bovendien niet gestandaardiseerd."Daarop ontwikkelden artsen en verpleegkundigen van het UZ Leuven samen met de woonzorgcentra (Woonzorgnet Dijleland, WZC Sint-Bernardus, OCMW Leuven) en softwarepartners HealthConnect, Corilus en CareSolutions een gestructureerd transferdocument dat het woonzorgcentrum bij opname in het ziekenhuis automatisch kan genereren vanuit het Elektronisch Bewonersdossier (EBD). Patrick Vrydaghs: "In dit elektronisch formulier (eForm) geeft de verpleegkundige de reden van doorverwijzing op en worden de zorggegevens via de eHealthBox naar de spoeddienst verzonden. Die bekomt het document via eHealthBox rechtstreeks in het EPD." Wanneer de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis, geldt dezelfde logica: het woonzorgcentrum en de arts ontvangen de aangepaste informatie, volgens een identieke structuur, terug vanuit het EPD van het ziekenhuis."Dan was er nog de huisarts", pikt Patrick Vrydaghs in. Niet alle huisartsen houden een EMD bij over hun patiënten die ze in het woonzorgcentrum bezoeken. Opdat het woonzorgcentrum toch over een elektronische versie van deze informatie zou beschikken, werd een liaisonfiche ontworpen. Dat is een eForm dat de huisarts vanuit zijn EMD aanmaakt en via de eHealthBox doorstuurt naar het woonzorgcentrum. Ondertussen zijn ook de Gentse ziekenhuizen in het project gestapt, weet Vrydaghs. Ook in AZ Nikolaas loopt momenteel een proefproject. Overleg staat gepland met AZ Herentals en de ziekenhuizen in het Limburgse.Corilus werkte ook mee aan verschillende van de overige projecten. "PREZO Woonzorg is een integraal kwaliteitssysteem voor woonzorgcentra", legt Patrick Vrydaghs uit. "PREZO Woonzorg helpt organisaties om doelstellingen te bepalen rond zorgkwaliteit en deze concreet in te plannen via prestaties (PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg). Aan de hand van zelfevaluaties, tevredenheidsmetingen en objectieve indicatoren kunnen organisaties continu opvolgen hoe ze presteren en evolueren op vlak van kwaliteit."Het Homelink-protocol is dan weer de Belgische standaard voor de uitwisseling van gegevens tussen het woonzorgcentrum en de apotheek. Patrick Vrydaghs: "In kader van het eWZC-programma werden drie specifieke koppelingen toegevoegd. Therapylink voor tarificatie per eenheid; Stocklink voor synchronisatie van de medicatievoorraad en Formularylink voor ondersteuning van het verpleegkundig team bij opstellen van het formularium toegevoegd."De BelRAI ten slotte is een vragenlijst om na te gaan wat iemand wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft. In plaats van verschillende inschalingen te doorlopen, zal een bewoner van een woonzorgcentrum nog maar één inschaling van zijn of haar zorgzwaarte nodig hebben voor de zorgverzekering, de thuiszorg en de woonzorgcentra. De resultaten van de Pyxicare BelRAI-screener worden opgeladen naar het centrale BelRAI-platform en ook teruggekoppeld naar het zorgdossier van het wzc."Het potentieel van het eWZC-project lag en ligt in de relevante use cases", zegt Patrick Vrydaghs. De Business unit manager Eldery Care van Corilus ziet nog andere mogelijkheden in de bovengenoemde vier domeinen. Bijvoorbeeld op vlak van de zorgplanning in een woonzorgcentrum, en de communicatie met het ziekenhuistransport. "Het moet mogelijk zijn om als het ware een soort van track & tracesysteem tot stand te brengen voor zowel urgent als niet-urgent transport van residenten naar het ziekenhuis. Op die manier kan het ziekenhuis zich, naast gebruik van de transferfiche, optimaal voorbereiden op de komst van de oudere(n) in kwestie.""Die gestructureerde verbinding tussen woonzorgcentra en ziekenhuizen en bij uitbreiding huisartsen door gebruik te maken van bestaande systemen zoals eHealthBox, is uniek. Door het gebruik van de Belgische open standaarden is de toepasbaarheid van deze oplossingen zeer breed", besluit Patrick Vrydaghs. Andere mogelijke samenwerkingen tussen woonzorgcentra en andere partners in het multidisciplinair aanbod in de eerstelijnszorg hangen volgens hem in belangrijke mate af van een beschikbaar businessmodel. "Zo ligt het succes van het eTCS-project onder andere in het feit dat we geen nieuw EMD hebben gecreëerd binnen het woonzorgcentrum maar dat we ervoor hebben gekozen om het EMD te bewaren bij de huisarts en tussen beide een communicatieflow te creëren onder de vorm van een liaisonfiche."