...

De recente bekendmaking van de resultaten van de testen (1ste en 2de sessie) voor de registratie van huisartsensoftware heeft bij een aantal softwareproducenten tot reacties geleid.Ter herinnering, het eHealth-platform dient te waarborgen dat de criteria voor de registratie van software voor het beheer van patiëntendossiers vervuld zijn. De bedoeling is immers dat de zorgverleners kunnen beschikken over kwaliteitsvolle software met operationele functionaliteiten, waarmee ze op termijn multidisciplinaire gegevens zullen kunnen delen, op elk moment en ongeacht de plaats waar de zorgverlener zich connecteert.Het is belangrijk erop te wijzen dat, net als bij de vorige edities, het principe van billijkheid en de vastgestelde procedures strikt in acht werden genomen.De testen en criteria waren voor alle kandidaten identiek. De vastgestelde criteria zijn goedgekeurd door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen en werden uitvoerig gedocumenteerd, met de nodige uitleg voor de betrokken firma's. De communicatie over de resultaten is voor elke firma op dezelfde dag gebeurd en elke firma heeft dezelfde tijd gehad om tegensprekelijk te reageren (5 werkdagen). Niemand heeft meer tijd gevraagd en met de terecht gemaakte opmerkingen is rekening gehouden.Zoals bij ieder proces waarbij een evaluatie is voorzien, is het niet verwonderlijk - hoe objectief de evaluatie ook mag zijn - dat bepaalde firma's die niet geslaagd zijn voor de tweede sessie negatief reageren op de resultaten.Ik nodig deze firma's echter uit om hun energie te steken in de voorbereiding van een derde testreeks. Deze mogelijkheid zal worden besproken tijdens de vergadering van het Beheerscomité van het eHealth-platform van 10 juni aanstaande. Ik zal dan ook tijdens die vergadering verder pleiten voor de organisatie van een dergelijke inhaalsessie.