...

"Dhr. Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), directeur-generaal van het eHealth platform en ceo van het informatica-overheidsbedrijf Smals, is tevens vast lid van de Privacycommissie en lid met raadgevende stem van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De cumul van deze functies maakt hem voor sommigen moeilijk aanvaardbaar. Een aantal artsen vreest dat hierdoor het medisch geheim in het gedrang kan komen. Politieke weerstand ondervindt hij vooral uit Franstalige hoek omdat hij een (nochtans perfect tweetalige) Vlaming is van CD&V-signatuur. Leveranciers van medische software beschouwen hem als een oneerlijke concurrent die de mogelijkheden van het overheidsbedrijf Smals tegen hen gebruikt om hen uit de markt te drijven, in het bijzonder wat de pakketten voor huisartsen betreft en om de Belgische artsen één eenheidspakket op te dringen. Mijns inziens wil hij alleen, en zeer terecht, kwaliteit erkennen. En daar durft het wel eens mislopen bij enkele software vendors. De privésector heeft bovendien nog mogelijkheden zat om de markt van specialistische geneeskunde van dienst te zijn. Het medicomut-akkoord van 22.12.2014 voorziet in zijn punt 6.6.2. ten andere voor het eerst een tussenkomst voor informatica bij de specialisten." In doe vaststellingen in mijn verslag, maar neem geen standpunt in aangaande de heer Robben.