...

Begin deze week verscheen in de BMJ een studie over borstkankerscreening. Deze vergeleek verschillende Europese landen met elkaar. In Nederland bijvoorbeeld, werd veel eerder gestart met systematische screening van een vrouwelijke populatie op borstkanker dan in Belgi Nochtans ziet men in de afgelopen decennia in beide landen een opmerkelijke daling van de mortaliteit door borstkanker. In Nederland en Vlaanderen is die perfect vergelijkbaar. Een wat uitgebreidere samenvatting verscheen al op onze website.De onderzoekers trekken daarom in twijfel dat de daling van de mortaliteit in landen waar screening plaatsvindt met die screening verband houdt. Dat is wat doorgaans wordt aangenomen. Screening is duur en nutteloos, kopten sommige kranten als conclusie. En daar reageert het Agentschap op.Screening wel waardevolDankzij screening komen we jaarlijks 800 gevallen van borstkanker op het spoor, stelt het Agentschap. En wat daarbij belangrijk is: 23% tot 30% zijn gevallen in een vroeg stadium. De vijfjaarsoverleving bedraagt daar 93%."De Vlaamse overheid gaat de discussie niet uit de weg", stelt woordvoerder Ria Vandenreyt. "Maar je kunt vanwege n enkele studie nu niet het roer gaan omgooien. We werken op basis van internationale richtlijnen die de consensus van experts weerspiegelen."Het komt niet erg gelegen dat er twijfel wordt gezaaid over het nut van screening, terwijl de doelstelling is om in 2012 75% van de doelpopulatie te bereiken, dat zijn vrouwen in de leeftijdsgroep van 50 tot 69 jaar.Een goede kwalitatieve screening gaat uit van een bereik van minstens 70% van de doelgroep en in 2008-2009 bereikte de Vlaamse campagne 48%. "Als je de diagnostische mammografie zou meerekenen, kom je aan 65%", nuanceert Vandenreyt. Maar het doel is uiteraard het aantal screeningmammografie uit te breiden. "Die zijn effectiever, goedkoper, en de kwaliteit is beter. In twijfelgevallen is zelfs een derde lezing mogelijk."'Zet de stap'Er wordt dan ook voortdurend campagne gevoerd om meer vrouwen ertoe te bewegen aan de screening deel te nemen. Daarbij wordt momenteel vooral geprobeerd de moeilijk bereikbare populaties te sensibiliseren, zoals allochtone vrouwen. Er wordt vooral gewerkt met de wijkgezondheidscentra, de Logo's, lokale projecten,..."Een nieuwe grootschalige mediacampagne voorzien we niet op korte termijn", weet Vandenreyt. "Maar al het promotiemateriaal is nog beschikbaar. Er is materiaal voor een tentoonstelling." Op de website van het Agentschap is een draaiboek beschikbaar voor het opzetten van voorlichtingscampagnes. "We evalueren voortdurend wat het beste werkt", stelt Vandenreyt nog.