...

De Vlaamse regering vraagt de gegevens ook nu al op. Maar het wil tegemoetkomen aan opmerkingen van de Raad van State, die aangaf dat de huidige decretale basis voor het opvragen ervan zwak was.De huisartsenkringen moeten bij het aanvragen van subsidies de Vlaamse overheid (het Departement Zorg) een aantal gegevens bezorgen over de huisartsen en de praktijken die in hun huisartsenzone actief zijn. Dat wordt vereenvoudigd. Kringen zouden voortaan alleen de voornaam en naam van de huisartsen en de haio's aan het Departement moeten bezorgen, samen met contactgegevens. Huisartsen zelf die subsidies of leningen bij de Vlaamse overheid aanvragen moeten ook gegevens over de samenstelling en het financieringssysteem van hun praktijk doorgeven. Dat blijft zo, het nieuwe besluit dat voorligt moet die verplichting beter verankeren in de wetgeving.Het departement heeft de gegevens nodig om de vragen voor financiering correct te kunnen afhandelen en er controle op uit te oefenen. Het wil huisartsen en praktijken kunnen contacteren om hen eventueel informatie te bezorgen en om in crisissituaties met de huisartsen te kunnen communiceren.Het geeft aan dat het de gegevens wil gebruiken voor beleidsmaatregelen die de eerste lijn versterken.Nieuw is dat de Vlaamse overheid daarbij ook meldt dat ze huisartsen een bevraging wil kunnen toesturen. Die moet dienen om het zorgaanbod in de eerste lijn beter in kaart te brengen. Daarover liep ook een project met Domus Medica en met de UGent.Over de ontwerptekst van het Besluit wordt nog advies ingewonnen bij de Vlaamse Toezichtscommissie, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.