De oprichting van dit orgaan wordt uniform ondersteund door de vertegenwoordigers van de assistenten in de federatie Wallonië-Brussel en dat om onze belangen te verdedigen en meerdere ambitieuze projecten te ondersteunen. Ons organisme is voor alles een onpartijdig vertegenwoordigend orgaan met als missies promotie van de kwaliteit van de opleiding; van de levenskwaliteit van de artsen-assistenten, evenals de promotie van toegankelijke kwaliteitszorg voor iedereen.

In het licht van dat laatste punt en uitgaande van de statuten neemt het Cimacs afstand van elk corporatistisch standpunt, dat nog vaak wordt gedeeld door bepaalde artsensyndicaten die met klem het behoud van een drastische selectie in de geneeskundestudies verdedigen om zo bepaalde financiële voordelen te behouden.

Onder de diverse elementen die ons orgaan zal verdedigen, verwijzen we met name naar het respecteren van de wet van 12 december 2010 over de werkduur van artsen in opleiding, de verdediging van een kwaliteitsvolle opleiding, de niet-discriminatie tussen jonge mannelijke en vrouwelijke artsen, en de strijd tegen morele en seksuele intimidatie. Met dat doel willen we de assistenten die daar nood aan hebben juridische ondersteuning en bemiddeling voorstellen, en dat in nauwe samenwerking met het Cium. Als bepaalde jonge artsen morele druk of pesterijen ondergaan en er geen bemiddeling mogelijk is, zal het Cimacs eveneens optreden als juridisch ondersteunend orgaan voor de artsen die daar behoefte aan hebben.

Uitgebreide enquête

Van zodra de vzw is opgericht, lanceren we een grote enquête om de stress, de tekenen van burn-out en de levenskwaliteit van de assistenten in de federatie Wallonië-Brussel in kaart te brengen. In functie van de bekomen resultaten zullen we de prioriteiten bepalen die we bij de faculteiten en de politieke wereld willen verdedigen om de levenskwaliteit van de assistenten te verbeteren.

Hoe kan een arts zorg dragen voor zijn patiënt als hij zelf niet voor zijn eigen gezondheid mag zorgen?

In tegenstelling tot wat zou kunnen worden gedacht, heeft het Cimacs niet als doel om de assistenten minder te laten werken - wel om ze beter te laten werken. Wij, jonge artsen, weten allemaal drommels goed dat om goed opgeleid te zijn je een bepaald aantal uren moet presteren, en dat is duidelijk meer dan voor de meeste andere beroepen. We ijveren ervoor dat elke kandidaat-specialist geniet van een rijke, diverse en formatieve opleiding, maar dat alles aan de hand van een nauwlettende en respectvolle opvolging van de gezondheid van de kandidaat in kwestie.

Dat punt is zeer belangrijk. Hoe kan een arts zorg dragen voor zijn patiënt als hij zelf niet voor zijn eigen gezondheid mag zorgen? Wij zijn ervan overtuigd dat, naast de kwaliteit van de opleiding, de beste garantie op kwaliteitszorg door assistenten ligt in een boeiende werkomgeving en een optimale fysieke en mentale gezondheid.

Wetenschappelijke ernst

Meer algemeen verdedigen wij als jonge zorgprofessionals met klem en vastberadenheid een visie op een toegankelijke kwaliteitszorg voor iedereen. Vanuit ons respect voor de democratie en wetenschappelijke ernst zal onze tussenkomst in elk project en standpunt gebaseerd zijn op evidence-based bewijzen. Als wetenschappers en zorgprofessionals gaat onze rol verder dan louter zorg verstrekken aan onze patiënten. Onze rol als actor in de zorg betekent dat we in elk standpunt dat we innemen als vertegenwoordigend orgaan van jonge artsen, kunnen ijveren voor de uitwerking en/of het behoud van een menselijk, toegankelijk en kwaliteitsvol zorgsysteem voor iedereen.

De oprichting van dit orgaan wordt uniform ondersteund door de vertegenwoordigers van de assistenten in de federatie Wallonië-Brussel en dat om onze belangen te verdedigen en meerdere ambitieuze projecten te ondersteunen. Ons organisme is voor alles een onpartijdig vertegenwoordigend orgaan met als missies promotie van de kwaliteit van de opleiding; van de levenskwaliteit van de artsen-assistenten, evenals de promotie van toegankelijke kwaliteitszorg voor iedereen. In het licht van dat laatste punt en uitgaande van de statuten neemt het Cimacs afstand van elk corporatistisch standpunt, dat nog vaak wordt gedeeld door bepaalde artsensyndicaten die met klem het behoud van een drastische selectie in de geneeskundestudies verdedigen om zo bepaalde financiële voordelen te behouden.Onder de diverse elementen die ons orgaan zal verdedigen, verwijzen we met name naar het respecteren van de wet van 12 december 2010 over de werkduur van artsen in opleiding, de verdediging van een kwaliteitsvolle opleiding, de niet-discriminatie tussen jonge mannelijke en vrouwelijke artsen, en de strijd tegen morele en seksuele intimidatie. Met dat doel willen we de assistenten die daar nood aan hebben juridische ondersteuning en bemiddeling voorstellen, en dat in nauwe samenwerking met het Cium. Als bepaalde jonge artsen morele druk of pesterijen ondergaan en er geen bemiddeling mogelijk is, zal het Cimacs eveneens optreden als juridisch ondersteunend orgaan voor de artsen die daar behoefte aan hebben. Uitgebreide enquêteVan zodra de vzw is opgericht, lanceren we een grote enquête om de stress, de tekenen van burn-out en de levenskwaliteit van de assistenten in de federatie Wallonië-Brussel in kaart te brengen. In functie van de bekomen resultaten zullen we de prioriteiten bepalen die we bij de faculteiten en de politieke wereld willen verdedigen om de levenskwaliteit van de assistenten te verbeteren. In tegenstelling tot wat zou kunnen worden gedacht, heeft het Cimacs niet als doel om de assistenten minder te laten werken - wel om ze beter te laten werken. Wij, jonge artsen, weten allemaal drommels goed dat om goed opgeleid te zijn je een bepaald aantal uren moet presteren, en dat is duidelijk meer dan voor de meeste andere beroepen. We ijveren ervoor dat elke kandidaat-specialist geniet van een rijke, diverse en formatieve opleiding, maar dat alles aan de hand van een nauwlettende en respectvolle opvolging van de gezondheid van de kandidaat in kwestie. Dat punt is zeer belangrijk. Hoe kan een arts zorg dragen voor zijn patiënt als hij zelf niet voor zijn eigen gezondheid mag zorgen? Wij zijn ervan overtuigd dat, naast de kwaliteit van de opleiding, de beste garantie op kwaliteitszorg door assistenten ligt in een boeiende werkomgeving en een optimale fysieke en mentale gezondheid.Wetenschappelijke ernstMeer algemeen verdedigen wij als jonge zorgprofessionals met klem en vastberadenheid een visie op een toegankelijke kwaliteitszorg voor iedereen. Vanuit ons respect voor de democratie en wetenschappelijke ernst zal onze tussenkomst in elk project en standpunt gebaseerd zijn op evidence-based bewijzen. Als wetenschappers en zorgprofessionals gaat onze rol verder dan louter zorg verstrekken aan onze patiënten. Onze rol als actor in de zorg betekent dat we in elk standpunt dat we innemen als vertegenwoordigend orgaan van jonge artsen, kunnen ijveren voor de uitwerking en/of het behoud van een menselijk, toegankelijk en kwaliteitsvol zorgsysteem voor iedereen.