...

Bij de beoordeling van de conventie is het voor het SVH essentieel na te gaan of de huisartsen wel de nodige financiële waardering krijgen. En wat stelt men dan vast? De tarieven voor raadplegingen, huisbezoeken en het beheer van het Globaal Medisch Dossier (GMD) zijn nog steeds identiek dezelfde als de tarieven op 1 januari 2014. "Voor huisartsen geldt dus een effectieve indexsprong gedurende drie, mogelijk vier jaar. Voor 2017 zijn er immers geen garanties gegeven", zo luidt het. Daarnaast stelt het syndicaat vast dat het akkoord een hele rits opdrachten betreffende data-deling via e-health oplegt. Ook al lijkt het digitaal eenvoudig en slechts 'muisklikken' het betekent toch extra werk en dus een belangrijke extra tijdsinvestering. Daarvoor is in verhouding geen echte vergoeding voorzien, vindt het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen dat er verder ook op wijst dat de afschaffing van het GMD+ voor vele huisartsen een financiële aderlating betekent. Dit verlies wordt geenszins gecompenseerd door een verhoogde GMD-vergoeding bij de beperkte groep chronische zieken tussen 45 en 74 jaar. "De onderhandelende partijen van het medicomut-akkoord spreken over een herwaardering van het GMD. Wij zoeken nog naar de echte financiële herwaardering voor deze GMD-invulling", zo luidt het nog bij het SVH.