Vooraleer men spreekt over het uitvinden van nieuwe beroepen, case managers, zorgcoördinatoren, hulpartsen, ... is het belangrijk te gaan kijken wat er vandaag in de huidige context al mogelijk is. Er moet een grondig debat worden gevoerd met de huidige zorgverstrekkers en welzijnswerkers, en dat op alle beleidsniveaus. Daarbij zetten we enkele mogelijkheden van de huisapotheker op een rij.

Wie regelmatig geneesmiddelen gebruikt, heeft het ongetwijfeld over 'mijn apotheker'. De apotheek waar we gewoonlijk naartoe gaan, die in de buurt is of op de weg naar het werk. De huisapotheker is de officina-apotheker die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik.

De huisapotheker is een belangrijk en laagdrempelig eerste aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen van burgers en patiënten. Advies vragen aan een apotheker kan immers op elk moment en zonder afspraak, wat de apotheker tot één van de meest laagdrempelige zorgverleners maakt. De publieke officina doet dienst als een soort van oriëntatiecentrum. Als het nodig is, verwijst je huisapotheker je door naar de juiste hulp en zorg.

De huisapotheker maakt ook deel uit van het zorgteam rond chronisch zieke patiënten. Samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, heeft de apotheker de taak patiënten te motiveren en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid. Dat is belangrijk, want voor een goede therapietrouw is het nodig dat mensen zelf inzicht hebben in hun medicamenteuze behandeling en begrijpen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is. In een nieuwe aanpak van de zorg voor chronisch zieken omringen de zorgverleners een patiënt door als team samen te werken, de patiënt te ondersteunen en samen een eenduidige boodschap te brengen over zijn of haar gezondheid.

Apothekers zeggen ja tegen geïntegreerde zorg

Apothekers zeggen ja tegen nieuwe taken

Net omdat het even belangrijk is dat gezonde mensen gezond blijven als dat zieke mensen genezen, zetten apothekers zich dagdagelijks in voor preventie. De apotheker is goed geplaatst voor het bevorderen van rookstop, gezonde voeding, lichaamsbeweging, zonnebescherming, vaccinatie, ... Door de laagdrempeligheid kan hij/zij risicopatiënten opsporen, begeleiden en doorverwijzen. Dat kan door actief deel te nemen aan publieke gezondheidscampagnes, zoals de campagne voor griep- en pneumokkenvaccinatie. Jaarlijks worden in België alleen al zo'n 500.000 mensen getroffen door een griepsyndroom. Gemiddeld ontwikkelt 1 op de 1.000 grieppatiënten complicaties waarvoor een ziekenhuisopname nodig is. Sensibilisatie voor meer vaccinatie is dus absoluut noodzakelijk. De huisapotheker is ideaal geplaatst om hierin een actieve rol te spelen. In landen als Spanje en Portugal gaat men zelfs een stapje verder en gebeurt de toediening van het vaccin in de apotheek, met het gewenste resultaat: een verhoging van de vaccinatiegraad. De patiënt kiest er zelf door wie hij zich laat vaccineren: de arts, de apotheker of de verpleegkundige. Die extra mogelijkheden zorgen voor een stijging van de vaccinatiegraad. Enkele cijfers: volgens het laatste FIP-rapport (International Pharmaceutical Federation) stellen een twintigtal van de 45 bevraagde landen dat het perfect mogelijk is om in de lokale apotheek te vaccineren. In totaal gaat dit om 940 miljoen mensen, met 193.000 apotheken binnen het bereik van de burger (www.fip.org).

In België biedt dit kanaal zowaar 4.930 apotheken voor een totale bevolking van 11.284.281 inwoners.

Ook wat betreft vroegdetectie van chronische ziekten (zoals diabetes, hypertensie, hypercholesterolemie, ...) kan de (huis)apotheker zijn steentje bijdragen. Zo kan hij patiënten begeleiden bij zelftests en deelnemen aan screeningprogramma's. Het is geen exclusieve opdracht voor de apotheker, maar de nabijheid, frequente contacten en het opleidingsniveau vormen een opportuniteit, zeker voor mensen die geen of onregelmatig beroep doen op medische zorg.

De huisapotheker is tot heel wat meer in staat dan enkel het afleveren van medicatie. Hij kan een belangrijke rol spelen inzake doorverwijzing, vaccinatie en vroegdetectie. Farmaceutische zorg gaat om veel meer dan enkel het optimaal beheren van medicatie. Vooraleer nieuwe beroepen worden gecreëerd, is het dus belangrijk om binnen de huidige context te kijken op welke manier de huidige zorgactoren elkaar aanvullen en op welke manier deze samenwerking eventueel kan worden geoptimaliseerd.

De huisapotheker is evenwel vragende partij om dit op een "madelief" vriendelijke manier aan te pakken: in dialoog, als gelijke blaadjes aan éénzelfde bloem : de Madelief van Maggie.

Vooraleer men spreekt over het uitvinden van nieuwe beroepen, case managers, zorgcoördinatoren, hulpartsen, ... is het belangrijk te gaan kijken wat er vandaag in de huidige context al mogelijk is. Er moet een grondig debat worden gevoerd met de huidige zorgverstrekkers en welzijnswerkers, en dat op alle beleidsniveaus. Daarbij zetten we enkele mogelijkheden van de huisapotheker op een rij.Wie regelmatig geneesmiddelen gebruikt, heeft het ongetwijfeld over 'mijn apotheker'. De apotheek waar we gewoonlijk naartoe gaan, die in de buurt is of op de weg naar het werk. De huisapotheker is de officina-apotheker die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik. De huisapotheker is een belangrijk en laagdrempelig eerste aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen van burgers en patiënten. Advies vragen aan een apotheker kan immers op elk moment en zonder afspraak, wat de apotheker tot één van de meest laagdrempelige zorgverleners maakt. De publieke officina doet dienst als een soort van oriëntatiecentrum. Als het nodig is, verwijst je huisapotheker je door naar de juiste hulp en zorg. De huisapotheker maakt ook deel uit van het zorgteam rond chronisch zieke patiënten. Samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, heeft de apotheker de taak patiënten te motiveren en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid. Dat is belangrijk, want voor een goede therapietrouw is het nodig dat mensen zelf inzicht hebben in hun medicamenteuze behandeling en begrijpen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is. In een nieuwe aanpak van de zorg voor chronisch zieken omringen de zorgverleners een patiënt door als team samen te werken, de patiënt te ondersteunen en samen een eenduidige boodschap te brengen over zijn of haar gezondheid.Net omdat het even belangrijk is dat gezonde mensen gezond blijven als dat zieke mensen genezen, zetten apothekers zich dagdagelijks in voor preventie. De apotheker is goed geplaatst voor het bevorderen van rookstop, gezonde voeding, lichaamsbeweging, zonnebescherming, vaccinatie, ... Door de laagdrempeligheid kan hij/zij risicopatiënten opsporen, begeleiden en doorverwijzen. Dat kan door actief deel te nemen aan publieke gezondheidscampagnes, zoals de campagne voor griep- en pneumokkenvaccinatie. Jaarlijks worden in België alleen al zo'n 500.000 mensen getroffen door een griepsyndroom. Gemiddeld ontwikkelt 1 op de 1.000 grieppatiënten complicaties waarvoor een ziekenhuisopname nodig is. Sensibilisatie voor meer vaccinatie is dus absoluut noodzakelijk. De huisapotheker is ideaal geplaatst om hierin een actieve rol te spelen. In landen als Spanje en Portugal gaat men zelfs een stapje verder en gebeurt de toediening van het vaccin in de apotheek, met het gewenste resultaat: een verhoging van de vaccinatiegraad. De patiënt kiest er zelf door wie hij zich laat vaccineren: de arts, de apotheker of de verpleegkundige. Die extra mogelijkheden zorgen voor een stijging van de vaccinatiegraad. Enkele cijfers: volgens het laatste FIP-rapport (International Pharmaceutical Federation) stellen een twintigtal van de 45 bevraagde landen dat het perfect mogelijk is om in de lokale apotheek te vaccineren. In totaal gaat dit om 940 miljoen mensen, met 193.000 apotheken binnen het bereik van de burger (www.fip.org).In België biedt dit kanaal zowaar 4.930 apotheken voor een totale bevolking van 11.284.281 inwoners.Ook wat betreft vroegdetectie van chronische ziekten (zoals diabetes, hypertensie, hypercholesterolemie, ...) kan de (huis)apotheker zijn steentje bijdragen. Zo kan hij patiënten begeleiden bij zelftests en deelnemen aan screeningprogramma's. Het is geen exclusieve opdracht voor de apotheker, maar de nabijheid, frequente contacten en het opleidingsniveau vormen een opportuniteit, zeker voor mensen die geen of onregelmatig beroep doen op medische zorg. De huisapotheker is tot heel wat meer in staat dan enkel het afleveren van medicatie. Hij kan een belangrijke rol spelen inzake doorverwijzing, vaccinatie en vroegdetectie. Farmaceutische zorg gaat om veel meer dan enkel het optimaal beheren van medicatie. Vooraleer nieuwe beroepen worden gecreëerd, is het dus belangrijk om binnen de huidige context te kijken op welke manier de huidige zorgactoren elkaar aanvullen en op welke manier deze samenwerking eventueel kan worden geoptimaliseerd.De huisapotheker is evenwel vragende partij om dit op een "madelief" vriendelijke manier aan te pakken: in dialoog, als gelijke blaadjes aan éénzelfde bloem : de Madelief van Maggie.