...

Het Zweedse team onderzocht muizen die een CVA hadden gekregen met behulp van optogenetische methoden. Ze ontdekten dat de astrocyten, de steun- en structuurcellen in de hersenen, een proces op gang brachten dat de neuronen regenereerde. Ze vormen zich om tot onrijpe en daarna tot rijpe zenuwcellen. Bij zogenaamd gezonde muizen, zonder CVA, treedt dat signalisatieproces niet op omdat het 'vergrendeld' is. Het treedt pas in werking als er een letsel optreedt. Toen prof. Zaal Kokaia en zijn collega's die vergrendeling echter blokkeerden, merkten ze dat de astrocyten toch nieuwe zenuwcellen gingen vormen. Het mechanisme treedt niet alleen in werking na een CVA, maar ook na andere hersenletsels, zodat de ontdekking een beloftevolle weg opent om de hersenfuncties te verbeteren bij mensen met neurodegeneratieve aandoeningen zoals alzheimer of parkinson. De onderzoekers zijn hoopvol dat er een behandeling kan worden ontwikkeld die erop gericht is de transformatie van astrocyten in nieuwe neuronen te bevorderen. Voor we daaraan toe zijn, moeten de resultaten echter worden bevestigd bij de mens.