...

De procedure verscheen vandaag in de FAQ voor zorgverleners op www.zorgtraject.be. Het nieuwe contract wordt ondertekend door de drie betrokken partijen: patiënt, huisarts en specialist. De huisarts verstuurt een kopie naar de adviserend arts van het ziekenfonds en houdt het origineel bij in het GMD van de patiënt.Het nieuwe contract begint te lopen vanaf het moment dat het ziekenfonds het contract ontvangt.Meer soepelheid Ziekenfondsen beschouwen het zorgcontract als niet langer geldig wanneer de patiënt verzuimt om zijn huisarts niets minstens twee keer in het jaar te consulteren, of wanneer hij niet tijdig een afspraak maakt met de betrokken specialist (een keer per kalenderjaar). Dat zijn immers de afspraken in het contract. Sommige ziekenfondsen brachten evenwel niet altijd de partijen van hun beslissing (allemaal) op de hoogte.Er zullen daar nieuwe afspraken over komen: het ziekenfonds zal alle partijen moeten inlichten. En de regels zouden op enkele punten ook soepeler worden. Zo moet de patiënt niet per se door de specialist worden gezien die het contract mee ondertekende (zie AK2336). Binnen de afspraken past ook dat het zorgtraject gemakkelijk kan worden heropgestart.