...

Het wordt tijd om de huisartsenpraktijken opnieuw op te starten. Hoe langer patiënten zorg uitstellen, des te meer collateral damage er dreigt op te duiken.Maar het heropstarten is geen breuk met de lockdown. Bepaalde voorzorgsmaatregelen worden gehandhaafd. Raadplegingen komen er pas na een telefonische afspraak - met bevraging.Domus Medica beveelt aan dat praktijken - zoveel mogelijk via de huisartsenkring - afspraken maken met de ziekenhuizen om het herstarten van de zorg tussen eerste en tweede lijn op elkaar af te stemmen. Patiënten die de huisarts ziet zullen ook vaker specialistische zorg nodig hebben.Het synthesedocument bevat tal van aanbevelingen voor de organisatie van de heropgestarte praktijken: welk materiaal moet je voorzien? Hoe verloopt het consult? Tijdens de niet-covid-consultatie moeten eveneens goede voorzorgsmaatregelen worden genomen - met name met betrekking tot de bescherming en hygiëne.In detail beschrijft het document hoe beschermingsmateriaal wordt gebruikt, hoeveel alcoholgel je moet voorzien, hoe je de wachtruimte organiseert, hoe je de consultatieruimte, en niet te vergeten het toilet, moet ontsmetten.De patiënt brengt zelf zijn stoffen mondmasker mee. Een voorraadje chirurgische mondmasker bij de hand houden om patiënten te kunnen depanneren is wel aangewezen.Een vuistregel is onder meer dat teleconsultaties, als het kan beeldbellen, het best worden afgewisseld met fysieke consultaties. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk ondertussen de ruimtes te ontsmetten - of om de producten te laten inwerken.Het synthesedocument bevat bijlagen met nog meer gedetailleerde informatie: hoe organiseer je veilig een huisbezoek? Hoe verloopt de telefonische bevraging?Domus Medica beveelt aan dat de huisarts zelf zijn patiënt opbelt, informeert hoe het met hem gaat, en dan bespreekt hoe de zorg hervat moet worden. Dat gebeurt eerst en vooral voor de kwetsbare populatie met (multipele) onderliggende aandoeningen.Het synthesedocument wordt mee ondersteund door het Collège de Médecine Générale en het Vlaams Patiëntenplatform.De tien vuistregels: