...

Professor Dominique Vandijck, van de onderzoeksgroep Gezondheidseconomie van universiteit Gent, verwoordt het als volgt: "Als de nieuwe beschikbare en revolutionaire therapieën toegankelijk gemaakt zouden worden, zal het aantal nieuwe besmettingen met een derde dalen, de mortaliteit met de helft en betekent dit bovendien een belangrijke besparing voor de gezondheidszorg op termijn. We berekenden dat het zelfs mogelijk is de ziekte tegen 2030 omzeggens te doen verdwijnen."OnwetendheidHet hepatitis C-virus is pas sedert 1989 gekend. Naar schatting zijn er vandaag 70.000 Belgen besmet, waarvan niet minder dan de helft onder hen niet weet dat ze drager zijn. Hepatitis C veroorzaakt doorgaans pas na jaren ernstige leverproblemen. Maar die onwetendheid zorgt er wel voor dat het virus steeds wijder verspreid raakt.Professor Hans Van Vlierberghe (UGent - UZ Gent): "De risicopatiënten, onder andere de mensen geboren tussen 1951 en 1975, hebben er alle belang bij om zich gericht te laten screenen via hun huisarts".Want hepatitis C heeft een groot impact. Als het virus de lever beschadigt, voelen mensen zich ziek, vermoeid en kunnen ze leverfalen of zelfs leverkanker ontwikkelen. De huidige behandeling is bij een aanzienlijke groep patiënten niet succesvol of wordt niet verdragen."Bovendien kent de huidige behandeling heel wat bijwerkingen, waardoor ook de levenskwaliteit ernstig vermindert", voegt professor Dominique Vandijck hier nog aan toe.Nieuwe behandelingOm de mogelijke effecten te berekenen van een nieuwe innovatieve behandeling, heeft een werkgroep van Belgische leverspecialisten en academici een studie opgezet op maat van de Belgische situatie. De onderzoekers becijferden de verwachte evolutie van hepatitis C in de periode 2013-2030 en hielden ook rekening met wat dit zou betekenen voor het gezondheidszorgbudget.Uit de resultaten blijkt dat bij ongewijzigd beleid het aantal personen met hepatitis C tegen 2030 zal stijgen met 110%, het aantal patiënten die evolueren naar ernstig leverfalen met 70% zal stijgen en het aantal overlijdens als gevolg van hepatitis C met 95% zal omhoog gaan.Maar met de nieuwe innovatieve behandeling zou het aantal gevallen met ernstig leverfalen en overlijdens gehalveerd kunnen worden tegen 2030. Het aantal nieuwe infecties zou dalen met een derde. Wanneer nu meer personen met hepatitis C toegang zouden krijgen tot de nieuwe behandeling is het zelfs haalbaar de ziekte bijna volledig te doen verdwijnen in België.Besparing"Naast de belangrijke gezondheidswinst die we kunnen realiseren, kan deze nieuwe aanpak een besparing van vele tientallen miljoenen euro betekenen voor de gezondheidszorg en de samenleving. Dit door het vermijden van dure medische interventies en toename aan productiviteitswinst", zegt professor Vandijck.Professor Van Vlierberghe: "We staan aan het begin van een nieuw tijdperk in de aanpak van hepatitis C. Hoe sneller de nieuwe geneesmiddelen toegankelijk worden, hoe sneller we het virus kunnen doen verdwijnen in België."