...

De wetteksten om dit te regelen liggen al lang klaar en de dossiers werden al meer dan een jaar geleden door het Verzekeringscomité van het Riziv goedgekeurd. Het is een euvel dat dokter Reinier Hueting, de afgetreden Kartel-voorzitter, de laatste tijd geregeld aankaartte: goedgekeurde dossiers liggen nog maanden of jaren stof te vergaren op een bureau bij de minister of staatssecretaris van Begroting. Het dossier van de hematologen is maar één recent voorbeeld.De woordvoerder van de Staatssecretaris van Begroting, Eva De Bleeker (Open VLD) reageerde evenwel op een eerdere versie van dit artikel en ontkent dat het dossier bij de Staatssecretaris is blijven liggen.Huetings opvolger, dokter Thomas Gevaert, neemt de strijd tegen de nutteloze vertraging over. Een brief van zijn hand om de wantoestand aan de kaak te stellen, vertrok begin deze week naar de eerste minister, de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Begroting.De brief is mee ondertekend door Bvas/Absym en door AADM. Ook Bvas kloeg dit al vaker aan.Want een wantoestand is het. Geen mens die twijfelt dat de hematologen recht hebben op dit geld. De impact van zo'n maatregel op de begroting van het Riziv wordt door de boekhouding - het Actuariaat - zorgvuldig berekend. De Commissie voor Begroting van het Riziv en andere diensten van het Riziv waken over de orthodoxie van de maatregel.Ook de staatsecretaris van Begroting heeft een vertegenwoordiger op betrokken niveaus van het Riziv en kan er de afhandeling van het dossier perfect opvolgen.Waarom doet de staatssecretaris (of de minister) van Begroting in deze en andere goedgekeurde dossiers er dan vaak meer dan een jaar over om het aan de Ministeraad door te geven?"In de laatste decennia kunnen we ons geen enkele feedback of correctie of bijkomende vraagstelling vanuit Begroting herinneren die deze procedure zou kunnen ondersteunen", stelt de brief.Maar dergelijke vertraging ondermijnt het vertrouwen van de achterban in het hele systeem."Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de frustratie die daaruit voortvloeit, kan leiden tot deconventionering bij een volgend akkoord", onderstreept de brief.En dat kan toch moeilijk de bedoeling zijn van de ministers.De brief op de website van ASGB.De brief op de website van Bvas.