...

Een studie van het Confidential Enquiry into Maternal Deaths (CEMD), dat de moedersterftes onderzoekt in het Verenigd Koninkrijk, ondervond dat vrouwen die lijden aan ernstige psychische problemen tijdens of na de bevalling niet adequaat geholpen worden. Als oorzaak duiden de onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Oxford, een gebrek aan middelen aan en te weinig kennis om waarschuwingssignalen op te merken.Het onderzoeksteam bestudeerde alle 101 zelfdodingen bij vrouwen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tijdens de zwangerschap of tot één jaar na de bevalling, tussen 2009 en 2013. Uit de analyse van die gegevens blijkt dat slechts 15% van de vrouwen contact had gehad met gespecialiseerde perinatale mentale zorg. En dit terwijl de helft van de vrouwen die uit het leven was gestapt eerder met een depressie kampte.Nog eens 58 vrouwen lieten in die periode het leven door middelenmisbruik, en twee door andere mentale problemen. Dat brengt het totaal van overlijdens door psychische problemen op 161, wat overeenkomt met 17% van het totale aantal moedersterftes [in het Verenigd Koninkrijk en Ierland].Het zelfmoordcijfer is daarmee lager dan bij de algemene bevolking, maar het aantal gewelddadige zelfdodingen ligt wel hoger. Co-auteur prof. Jenny Kurinczuk stelt vast dat er bij de onderzochte cases een "gewelddadig element aanwezig was en de onmiskenbare intentie om te sterven, wat vrij ongewoon is bij vrouwen".Professor Marian Knight, die de studie leidde, in The Guardian: "Het is opmerkelijk dat de betrokken zorgverleners de symptomen van deze vrouwen niet opmerkten. Ze kampten hier immers al lange tijd mee, en gedurende de zwangerschap zijn er toch verschillende momenten waarop vrouwen in contact kunnen komen met gezondheidszorg: bij de huisarts, de spoeddienst... Verbeteringen in de zorg kunnen zowat de helft van het aantal zelfdodingen in de toekomst vermijden."De onderzoekers raden dan ook aan om uitgebreide bevragingen te doen bij de eerste zwangerschapscontroles en daarbij ervaren personeel te betrekken. Uit de studie kwam namelijk naar voor dat symptomen van onderliggende mentale problemen door hulpverleners soms werden afgedaan als angst, of geweten werden aan "impulsiviteit" of een "gebrek aan planning".Verder pleiten ze ook voor bijkomende vormingen van geestelijke gezondheidsmedewerkers, om ernstige perinatale psychische problemen beter te herkennen.