...

In de periode 2011-2012 lieten 402.376 vrouwen tussen 50 en 69 jaar een screeningsmammografie nemen. Dat is 51,2% van alle vrouwen uit de doelgroep. Uit de cijfers van het bevolkingsonderzoek valt af te leiden dat de vrouwen in de stad Antwerpen en de randgemeenten in veel mindere mate deelnemen aan de gratis screening. De stad Antwerpen scoort bijvoorbeeld slechts 40%."Dat is een grootstedelijk effect dat we ook in Gent en Brussel zien", zegt professor Erik Van Limbergen van het Centrum voor Kankeropsporing, dat instaat voor de gratis screenings. "In Brussel en de rand laat 90% van de vrouwen tussen 50 en 69 zich screenen buiten ons bevolkingsonderzoek. Enerzijds zijn dit vrouwen uit de hogere socio-economische klassen die geregeld naar de gynaecoloog stappen. Anderzijds zien we dat de allochtone populatie, die zich vooral in de steden concentreert, minder deelneemt aan onze screenings. Dat heeft te maken met het taalprobleem."De gratis screening past in het Vlaams bevolkingsonderzoek voor borstkanker dat sinds 2001 in alle Vlaamse provincies wordt uitgevoerd. Alle vrouwen tussen de 50 en 69 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging toegestuurd om hun borsten te laten onderzoeken in het regionaal screeningscentrum of bij hun gynaecoloog.Jaarlijks krijgen in België 10.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Ongeveer 2.300 sterven aan de ziekte.