...

De vermindering van de geneeskundeopleiding van zeven naar zes jaar loopt voor Franstalige geneeskundestudenten niet van een leien dakje. Al de helft van de eerstejaars van de UCL weet nu al dat ze niet normaal naar het tweede jaar kan overgaan.De studenten geneeskunde in Franstalig België hebben deze maand examens afgelegd over de stof van de eerste vier maanden. De krant Le Soir meldt dat dat voor velen fataal is afgelopen, althans aan de UCL. Niet dat de cijfers slechter zijn dan vorig jaar, maar slechtere cijfers in januari hebben vanaf dit jaar zwaardere gevolgen voor de generatiestudenten.Al een extra zevende jaar?Generatiestudenten die gemiddeld geen 8 op 20 haalden, krijgen nu al het verdict. Ze kunnen de geneeskundestudies niet voortzetten en moeten een andere studierichting kiezen. Ze kunnen uitwijken naar kinesitherapie, naar farmacie of naar een hogere opleiding buiten de universiteit. Volgens Le Soir zijn er 27% van de UCL-studenten in dat geval.Generatiestudenten die boven dat cijfer zitten, maar gemiddeld toch onder de helft zitten, kunnen hun geneeskundestudies nog voortzetten. Maar ze moeten wel een extra lessenpakket volgen om de materies waarin ze zwak zijn, bij te spijkeren. Ze zullen daarmee niet gewoon naar het tweede jaar kunnen, maar ze moeten hun vakken spreiden. Aan de UCL zit 26% van de generatiestudenten in dit schuitje.