...

Van de 2.300 ondervraagden vroegen ruim 1.300 in de voorbije twee jaar een tweede mening van een andere arts. In de helft van die gevallen gaf de tweede arts een ander behandeladvies. Bijna een kwart van de patiënten kreeg hetzelfde advies als dat van de eigen arts. Toch gaf negentig procent van de patiënten die een tweede dokter lieten meekijken aan iets aan de second opinion gehad te hebben. Iets meer dan een kwart van de patiënten besloot na het tweede advies ook van dokter te veranderen. Elf procent van de ondervraagden zegt dat zij na het tweede advies juist meer vertrouwen hadden in de eigen dokter.In een persbericht stelt de Patiëntenfederatie dat het onderzoek aantoont dat patiënten bij twijfel aan de dokter of aan de behandeling altijd moeten vragen om een tweede dokter te laten meekijken. De patiëntenvereniging is kritisch over het feit dat dokters kennelijk nog onvoldoende verschillende behandelopties met de patiënt bespreken. Directeur Dianda Veldman: "Dokters moeten altijd alle behandelopties met de patiënt bespreken. En niet pas nadat de patiënt zegt dat hij een tweede dokter wil laten meekijken."Uit het onderzoek blijkt tevens dat een op de vijf mensen die een tweede diagnose wil, dat niet tegen de eigen arts durft te zeggen.