...

Bij die patiënten zou het goed zijn om een MRI uit te voeren. Gezondheidseconomen hebben in de studie berekend dat de diagnose bij een kwart van de patiënten met een vermoeden van prostaatkanker zou kunnen worden gesteld met een MRI zonder dat ze daarvoor een biopsie hoeven te ondergaan. Ongeveer 250 op de 1.000 patiënten bij wie prostaatkanker wordt vermoed, zouden kunnen worden gerustgesteld met een MRI. Van de 500 gevallen met een significante prostaatkanker werd 50% gedetecteerd met een klassieke biopsie en 68% met een MRI. Bij 1 patiënt op de 20 werd op grond van biopsies verkeerdelijk een diagnose van significante kanker gesteld. Het percentage fout-positieve uitkomsten was de helft lager met een MRI.