...

De vorige verkiezingsslag in 2012 verliep nog volledig op papier. Toen stemden net geen 70% van de dokters. Dat zijn er dus ruim meer dan deze keer. Maar professor Deneyer vindt beide stembusslagen niet echt vergelijkbaar. "In 2012 stuurden we bijvoorbeeld nog twee keer een aangetekend schrijven naar de artsen. Dat is nu natuurlijk niet meer het geval. Bovendien was er nu in sommige districten slechts één, maximum twee kandidaten per zitje. Als men die elementen meeneemt en er rekening mee houdt dat dit de eerste elektronische stemming ooit was, vind ik dit een heel knap resultaat."Deneyer stelt nog vast dat zich de laatste weken -allicht door de lancering van Arts in Nood- een inhaalbeweging aftekende.Een primeur gaat gepaard met kinderziekten en dat was in deze stembusslag niet anders. Veel vragen en opmerkingen gingen over informaticaproblemen. 65 à70% van de artsen stemde met zijn e-ID en hierbij waren er nog heel wat compatibiliteitsproblemen. "Dit gaat over de e-ID waarover elke Belg beschikt om op tax-on-web of het eHealthplatform te geraken. We gaan dit evalueren en om problemen in de toekomst te voorkomen, verder bespreken met Frank Robben van het eHealthplatform", aldus Deneyer. De hulplijn (een e-mailadres) werd wel overstelpt met vragen van artsen die er niet in slaagden te stemmen. Problemen hadden ze vooral met Java-software bij het lezen van de e-ID. Vaak had dat dan weer te maken met de individuele instellingen van de computers. De Orde controleerde het rijksregister- en het Riziv-nummer van elke arts en ook dat zorgde soms voor problemen. Artsen zonder pincode of ID-lezer kloegen soms ook. En in de ziekenhuizen ging het vaak over bouncing doordat de spamfilter te strak stond. "Maar niets dat niet beheersbaar is," aldus prof. Deneyer." De uitslag van de stembusslag (https://ordomedic.be/nl/verkiezingen/eindresultaat-verkiezingen/ ) leert Deneyer dat er meer vrouwen verkozen werden. "In de provincie Antwerpen, district Antwerpen, gaat het bijvoorbeeld uitsluitend over vrouwelijke artsen. Bovendien zijn er ook heel wat nieuwe namen bij." Naar de toekomst toe wil Deneyer "de provincies bewerken en de geest van de hervorming verder doordrukken. Zodat volgende keer de aantallen weer stijgen".