...

Voor zijn stelling baseert dr. De Toeuf zich op het 'dynamische kadaster', dat onlangs aan de Planningscommissie werd voorgelegd.Onderbenut potentieelIn België zijn er ongeveer 35.000 artsen actief, namelijk 68% van de 51.420 artsen die ons landje telt - zo leert De Toeuf uit het document. Van de 16.144 huisartsen in dit totale aantal, is er 76% actief - dat zijn er dus ongeveer 12.000. 'Actief' betekent dat ze door het Riziv terugbetaalde prestaties leveren.Tussen 2004 en 2012 zag men weliswaar dat het aantal huisartsen stagneerde, maar het aantal specialisten steeg nog met 14,5%. De Toeuf is zich bewust van de vergrijzing, maar wijst erop dat er in 2012 5.000 artsen in opleiding waren: 717 huisartsen en 3.962 specialisten. In 2014 waren deze cijfers opgelopen tot respectievelijk 810 en 4.410.De Toeuf meldt dat het kadaster grote verschillen toont betreft tussen het Noorden en het Zuiden van het land wat de activiteit van artsen. Vooral in Brussel en Wallonië, en met name bij huisartsen, is de medische activiteit relatief gering. De Toeuf ziet hier een onderbenut potentieel: "een belangrijke marge van activiteit, waarop momenteel nog geen beroep wordt gedaan".Eindeloze discussie?Volgens De Toeuf weerlegt het kadaster duidelijk "de beweringen van Franstalige politici die voortdurend het schrikbeeld van een toekomstige drastische vermindering van de medische capaciteit verkondigen".Een voorbeeld van een politicus die dit 'schrikbeeld' als argument gebruikt, kon u afgelopen vrijdag lezen in onze zusterkrant, Le Journal du Médecin. Onze collega's citeren de gemeenschapsminister van hoger onderwijs, Jean-Claude Marcourt, die aangeeft dat hij met het invoeren van een filter op het einde van het eerste jaar geneeskunde tegemoet gekomen is aan druk van de MR, de N-VA en federaal minister Maggie De Block:"Ik heb het toch maar gedaan, zelfs al heeft men mij nooit een bewijs geleverd van de noodzaak van een medische planning [van de workforce]. Integendeel, we zien lokaal steeds meer duidelijke tekorten die men maskeert door buitenlandse artsen te importeren."