...

In 2023 zouden volgens dokter Roel Van Giel van AADM de wachtposten op de meeste posten de 'volle' index krijgen van 8,24% (maar zie ook verder). Het budget in 2023 omvat enkele nieuwe projecten en reorganisaties. De wachtpost Middenkust in Oostende verhuist naar AZ Damiaan. Noord-West-Brabant breidt uit naar Wemmel. De Brusselse wachtpost wordt geherstructureerd. De huisartsen van Tongeren zouden aansluiten bij de wachtpost in Bilzen - maar een begindatum is er nog niet. Volgens Van Giel raakt in Vlaanderen stilaan de hele kaart bedekt door wachtposten, in ieder geval als de geplande uitbreidingen van bestaande wachtposten doorgaan. "De laatste vijf jaar is er een belangrijke evolutie geweest - en zijn er nogal wat nieuwe wachtposten bijgekomen." Het ziet er verder naar uit dat de witte vlek in de Druivenstreek zal opgevuld raken - een dossier voor een nieuwe wachtpost is in de maak. Ook de verdere financiering van wachtposten met weekdienst is goedgekeurd. "De projecten kregen alvast principieel het licht op groen. Een financieringsvoorstel voor weekdienst van de wachtpost in Meetjesland is er voorlopig nog niet en het Riziv analyseert nog het dossier van IJzerstreek en Westkust." Bij de wachtposten die tijdens de covidcrisis 'experimenteel' gestart zijn met een weekdienst zijn er ondertussen drie bijgekomen: Zenne-vallei, Molenland (Tielt) en Antwerpen-Noord. Heist-op-den-Berg noemt Van Giel tezamen met Pallieterland (Lier) - waar al een experiment liep. De huisartsenwachtposten zijn overigens niet tevreden met de bestaande financiering. In het Begeleidingscomité loopt een discussie over mogelijke nieuwe criteria. De gesprekken daarover zouden in december worden voortgezet - het Riziv bekijkt de voorstellen van Wachtposten Vlaanderen en die uit Wallonië. Verdere punten op de agenda van de NCAZ: ? enkele nomenclatuurhervormingen (PET-scan, anesthesie, neurostimulatoren,neuromonitoring,...); ? een korte stand van zaken van de werkgroep New Deal voor de huisartsen; ? de overeenkomst met de borstklinieken wat betreft de genetische tests om de patiënten te selecteren die baat hebben bij chemotherapie. De werkgroep die sleutelt aan de kwaliteit van SumEHR's bracht ook een verslag uit. Volgens dr. Van Giel denkt men onder meer aan EMD-audits - zoals die werden gebruikt bij de start van de vaccinatiecampagne tegen covid - om de SumEHR's robuuster maken. Een idee om het gebruik van SumEHR's te promoten, is bijvoorbeeld het automatisch openen van het SumEHR wanneer de arts op de spoed of de wachtpost de naam van een patiënt in de computer brengt. En verder een informatiecampagne bij de bevolking. Ten slotte werd de financiering van de artsensyndicaten voor 2023 goedgekeurd. De verdeling van de subsidies is nog berekend op de uitslagen van de vorige verkiezingen in 2018. Dokter Johan Blanckaert (Bvas) meldt dat de bedragen geïndexeerd worden. De discussie over de indexering van de honoria in het kader van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen start in december. Het akkoord reserveerde al een stuk van de indexmassa, in eerste instantie voor de ondersteuning van huisartsenpraktijken. Blanckaert zet er vraagtekens bij dat de huisartsenwachtposten nu al de indexering zouden krijgen van 8,24% - volgens hem zal dat tijdens de gesprekken in december nog opnieuw bekeken worden.