...

Voor de telematicapremie van 2015 is het principe eenvoudig: als u huisarts bent en u gebruikt een erkend huisartsenpakket, dan maakt u de elektronische aanvraag aan met uw pakket, en stuurt u die door via MyRiziv.be. U moet uiteraard wel voldoen aan deze voorwaarden. De details vindt u op www.riziv.fgov.be.Het is wel de laatste keer dat u de telematicapremie op deze manier kunt verkrijgen, zo meldt het Riziv. Vanaf 2016 wordt de telematicapremie samengevoegd met de praktijktoelage. Het bedrag dat u krijgt, is afhankelijk van het gebruik dat u van uw elektronische dossier maakt.Dat volgt uit het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen. De precieze details moet de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen nog verder uitwerken. En zij moet rekening houden met de bruikbaarheid van de diensten die MyCareNet en de softwareproducenten aan de artsen aanbieden. De tijd begint wel te dringen, want vanaf 1 juli begint de evaluatie voor uw premie te lopen.