...

De aanvraag kunt u indienen tot 31 oktober - dat is tot volgende week woensdag. Het indienen is heel eenvoudig. U meldt zich aan op myriziv.be. Het Riziv zegt op welk bedrag u recht hebt.Zoals u weet is dat bedrag afhankelijk van de minimumwaarden die u haalt voor een aantal criteria bij het gebruik van uw EMD. Het bedrag is groter naarmate u meer criteria haalt. Ook wanneer u een SumEHR hebt opgeladen voor meer dan 400 patiënten heeft u recht op een extra bedrag.Het maximum dat u kunt krijgen bedraagt zo 5.050 euro.Het Riziv meet de waarden die u haalt en deelt u die mee op myriziv.be. Bent u het niet eens met het bedrag dat u wordt toegekend, dan kunt u binnen 60 dagen een beroep aantekenen door middel van een brief aan de Leidend Ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging.Voor artsen uit een groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum hangt het bedrag van de premie ook af van de gemiddelde waarden van de artsen die vóór een bepaald tijdstip geregistreerd zijn in die praktijk.Als u de premie op een nieuw rekeningnummer wil laten overschrijven, moet u dat doorgeven aan het Riziv op het moment dat u de aanvraag indient.Alle details vindt u op de website van het Riziv.