...

De Europaziekenhuizen zijn de grootste privé-ziekenhuisgroep van Brussel, met 716 erkende bedden en 200 bedden voor dagopname. Op hun twee sites (St-Elisabeth in Ukkel en St-Michiel in Etterbeek) zijn zo'n 300 artsen en 2.000 personeelsleden aan de slag.WinstgevendVerschillende fusieoperaties en nieuwbouwprojecten werden succesvol uitgevoerd, niet in het minst onder impuls van algemeen directeur Myriam De Bie en hoofdgeneesheer Marc Van Campenhoudt, die midden jaren tachtig aan het roer van het ziekenhuis kwamen te staan. Beide afgevaardigd bestuurders - een job die ze er in 1995 bovenop kregen - slaagden er in een financiële put van miljoenen euro te dichten en van de Europaziekenhuizen opnieuw erg winstgevende instellingen te maken.Van Campenhoudt maakte ook al carrière als voorzitter van de Franstalige omroep RTBf en als kabinetschef van Brussels minister Jos Chabert. Meermaals viel zijn naam als kandidaat-minister.Myriam De Bie zette zich verwoed in voor de gemeenschap. Zo werd ze secretaris en huidig vice-voorzitter van The Mimi Foundation, een organisatie voor de begeleiding van borstkankerpatiënten met een zetel in Terhulpen, maar ook in Zwitserland en Frankrijk. De Bie en Van Campenhoudt, overigens ook een echtpaar, leiden het ziekenhuis niet langer. Eind 2012 "zochten ze een nieuwe uitdaging".FacturatieIn januari 2013 trad een nieuwe directie aan, met Dirk Lambrechts als algemeen directeur en dr. Kalenga Ilunga als hoofdgeneesheer. Ondertussen is Dirk Lambrechts niet meer bij Europaziekenhuizen aan de slag en is dr. Ilunga waarnemend algemeen directeur, een job die hij combineert met die van hoofdgeneesheer. Er wordt een nieuwe algemeen directeur gezocht."Er zijn inderdaad problemen", luidt het bij een vroeger bestuurslid. "De artsen verhalen hun 'wegens administratieve problemen' niet correct betaalde prestaties op de huidige bestuurders, die op hun beurt de vroegere top van Europaziekenhuizen aanklagen. De vroegere top zou niet goed hebben gefactureerd, waardoor de artsen niet kregen waar ze recht op hadden."Advocatenbureaus zijn ondertussen bezig met de nodige dagvaardingen en meten de omvang van het al dan niet vermeende gesjoemel. Krachttermen en steekwoorden zijn alvast niet uit de lucht. De Bie en Van Campenhoudt zien hun aura als redders van Europaziekenhuizen omgedoopt in dat van "duivelskoppel".Dokter Ilunga wenst pas eind deze maand te reageren, volgens zijn woordvoerder wegens zijn drukke agenda. Artsenkrant kreeg ook nog geen reactie van Myriam De Bie en Marc Van Campenhoudt. Wordt dus zeker vervolgd.