...

Het Health Status Report combineert op die manier de gegevens uit de Gezondheidsenquête met de gegevens over de levensverwachting uit Statbel, de gegevens over oncologische aandoeningen uit het Kankerregister, gegevens uit de Voedselconsumptiepeiling, ...Het rapport staat online en kan voortdurend up-to-date worden gehouden. De resultaten uit de Bevolkingsenquête van 2018 moeten nog worden verwerkt.Het Health Status Report bevat hoofdstukken over levensverwachting in levenskwaliteit, sterfte en doodsoorzaken, niet-overdraagbare aandoeningen (geestelijke gezondheid, kanker en diabetes), en 'determinanten' van gezondheid (over tabak- en alcoholconsumptie, (over)gewicht en lichaamsbeweging).Het laatste hoofdstuk gaat over 'ongelijkheid': een tamelijk uitgebreid overzicht met nogal wat statistieken en grafieken die de verschillen in kaart brengt voor sterfte, levenskwaliteit, aandoeningen en risicofactoren tussen mensen met een lager en met een hoger opleidingsniveau.Een greep uit de bevindingen: ·