...

Het Health Data Agency moet het secundair gebruik van gezondheidsgegevens in België mogelijk maken op een GDPR-conforme manier. In zijn toespraak wijst minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) erop dat in ons land over gezondheid en het sociaal beleid heel wat gegevens worden bewaard, maar erg versnipperd.Belangrijk is om deze gegevens te standaardiseren en vindbaar te maken, toegankelijk en bruikbaar voor onderzoek. Om die processen te faciliteren en om op het hergebruik toe te zien is het nieuwe agentschap opgericht.Het hergebruik van gezondheidsgegevens is belangrijk voor het beleid, het onderzoek en de zorg. In het beleid ziet de minister voor het hergebruik van gegevens drie opdrachten:Maar ook voor het academische onderzoek en voor het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen is de mogelijkheid tot hergebruik van gezondheidsgegevens van belang, onderstreept de minister.België moet een voortrekker blijven in de organisatie van clinical trials, "en dat kunnen we alleen doen door een vlotte en correcte beschikbaarheid van gegevens voor productontwikkeling", aldus de minister. "Zeker in deze tijden van steeds verdergaand genetisch onderzoek, en artificial intelligence is dat bijzonder belangrijk."Voor de Vooruit-minister speelt de toegankelijkheid van real world data ook een sleutelrol bij het verzamelen van wetenschappelijk bewijs voor innovatieve therapieën - een snelle toegang verlenen tot heel nieuwe behandelingen moet de inzet zijn van een hervorming in de terugbetaling van geneesmiddelen.In het nieuwe agentschap voor gezondheidsdata nemen twee vrouwen een sleutelrol op. Professor Sofie De Broe wordt directeur van het HDA. En de minister droeg daarnaast Marijke Eyssen voor als voorzitter van het beheerscomité.