...

Er worden vandaag al tal van gezondheidsgegevens verzameld door verschillende actoren in de gezondheidszorg, gaande van individuele klinische gegevens tot statistieken op populatieniveau. Die data zijn verspreid over verschillende organisaties die - in de Belgische context - verspreid zijn over verschillende beleidsniveaus. Dat maakt het moeilijk om die gegevens te verzamelen en te gebruiken voor bijvoorbeeld wetenschappelijk of beleidsvoorbereidend onderzoek. Daarom werd vorig jaar het Gezondheidszorg Data-Agentschap boven de doopvont gehouden door vijf partners: Sciensano, het Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE), het RIZIV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid.Toegevoegde waardeOp het symposium verwoordde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het doel van het GDA als volgt: "Gegevens van goede kwaliteit rond gezondheid en gezondheidszorg moeten beschikbaar zijn. De regels voor toegang tot deze gegevens moeten duidelijk zijn voor zowel gebruikers als beoefenaars van zorg, om zo bij te dragen aan de gezondheid van de burgers en hun omgeving. Waar het om gaat, is de toegevoegde waarde die zo tot stand komt voor de zorgbeoefenaars, voor de zorginstellingen en de patiënten."Het GDA moet zorgen voor een kader waarin gezondheidsgegevens op een eenvoudige, uniforme, transparante en veilige manier beschikbaar gesteld kunnen worden. Het operationele kader van het GDA is ontworpen om te voldoen aan de European Health Data Spaces, een Europees centraal initiatief dat de toegang tot en het delen van elektronische gezondheidsgegevens regelt. Vandenbroucke zei dat België als voorzitter van de Raad van de Europese Unie alles in het werk stelt om de EHDS-verordening goedgekeurd te krijgen voor het Europees parlement wordt ontbonden - eind april dus.