...

En deze uitspraak is op zijn zachtst opmerkelijk, want de BeHRA had op haar website nog gemeld dat men vanaf 40 jaar één kans op de vier heeft om ooit in zijn of haar leven voorkamerfibrillatie te krijgen, een aandoening die het risico op trombose of beroerte vervijfvoudigt.BeperktMaar volgens CEBAM is het nut van screening bij gezonde veertigers of vijftigers beperkt. "Integendeel", luidt het. "Men komt misschien andere, onschuldige ritmestoornissen op het spoor, die voor onnodige ongerustheid zorgen."En daarom is 65 jaar de leeftijd waarop het nuttig wordt het hartritme te screenen. Ook de Europese Vereniging voor Cardiologen nam dit standpunt al in, twee jaar geleden.Bloedverdunners"Voorkamerfibrillatie komt voor bij één procent van de mensen, vooral bejaarden. Op hogere leeftijd of bij mensen met een hartziekte of diabetes verhoogt dit de kans op een beroerte. Bloedverdunners kunnen dit risico verkleinen", aldus CEBAM.