...

Dr. Yves Vandekerckhove is voorzitter van de BeHRA (Belgian Heart Rythm Association) - de wetenschappelijke vereniging van cardiologen die zich toeleggen op de behandeling van hartritmestoornissen."Alle gegevens over pacemakers en defibrillatoren brengen we in in een dabase bij het Riziv (QERMID). Als patiënten overlijden wordt dat opgenomen in de database. Nieuwe ingrepen, zoals een toestel dat wordt weggehaald of vervangen, worden ook geregistreerd. Die data worden geanalyseerd. De BeHRA pluist dat jaarlijks uit."Als een bepaald soort pacemaker bijvoorbeeld sneller dan verwacht moet worden vervangen, zal dat blijken uit de analyse. Dat soort bevindingen wordt aan alle cardiologen meegedeeld. "Geregeld roepen we daarvoor alle cardiologen samen."Ieder jaar krijgen circa 12.000 Belgen een pacemaker, en 2.700 een hartdefibrillator. "Implanteerbare defibrillatoren worden nog nauwkeuriger opgevolgd, en rapportering gebeurt tweemaal per jaar. Sterfgevallen worden systematisch in kaart gebracht, de eerste keer na drie maanden.""Alleen devices die door de Commissie Tegemoetkoming Implantaten zijn goedgekeurd en op een lijst geplaatst, worden in België terugbetaald. Wij werken met een beperkte set van betrouwbare producenten. Nieuwe devices worden goedgekeurd op grond van een dossier, met de nodige studies. Het is zeker niet zo dat een CE-label zou volstaan."De BeHRA-voorzitter wil graag reageren op de mediaheisa, nadat bekend werd dat meldingen over problemen met implantaten door het FAGG niet zijn gepubliceerd. "Ik wil me niet uitspreken over de werking van het FAGG. Ik kan alleen maar zeggen dat op geïmplanteerde pacemakers en hartdefibrillatoren in België door het Riziv, en vanuit de klinische praktijk, zorgvuldig wordt toegezien."