...

De krant De Morgen opende vanochtend met dit nieuws: "Resultaten hartoperaties straks openbaar". Dat komt na de scoop in De Standaard gisteren over slokdarmkanker: het christelijke ziekenfonds maakte het aantal ingrepen per Vlaams ziekenhuis bekend - dat is: het aantal aangerekend voor haar eigen leden. Twee acties dus waarbij gegevens over ziekenhuisprestaties voor het publiek worden gegooid. Maar de twee hebben verder weinig met elkaar te maken.Het besluit van minister Vandeurzen dat bepaalde indicatoren voor de hartcentra met een zorgprogramma B moeten publiek zullen zijn, dateert van 24 mei en verscheen in het Staatsblad van 13 juni. De centra zullen hun cijfers voor de volgende indicatoren aan het brede publiek moeten kenbaar maken: het aantal complicaties als gevolg van een interventionele procedure voor en na het ziekenhuisverblijf; het aantal interventionele procedures in verhouding met het totale aantal patiënten.Deze indicatoren moeten de patiënten een zicht geven op de ervaring die een centrum met de interventionele procedures heeft. Het gaat hier met name over stenting, niet om openhartchirurgie.KwaliteitsbewakingDat de resultaten voor deze twee indicatoren bekend moeten worden gemaakt, heeft alles te maken met de recente uitbreiding van het aantal centra die een erkenning kregen, zo vernam De Morgen nog van het kabinet van minister Vandeurzen. In overleg met de cardiologen heeft de Vlaamse Volksgezondheidsminister meteen gezorgd voor een kwaliteitsbewaking. De Vlaamse overheid is daarnaast, in samenwerking met de sector, bezig met een programma waarbij ziekenhuizen een veel breder aantal indicatoren moeten registreren. De ziekenhuizen zullen aangemoedigd worden om hun resultaten voor die indicatoren bekend te maken. Maar, althans voorlopig, zullen ze daartoe niet verplicht worden. Dat de scores op twee indicatoren voor de hartcentra in het B-programma verplicht publiek worden gemaakt, is dus nog een unicum. Transparantie over de kwaliteit van de geneeskunde in de ziekenhuizen is volop in de belangstelling. De initiatieven van Vandeurzen illustreren dat de sector daar zelf al langer volop mee bezig is.