...

De wetenschappelijke verenigingen en instellingen die nu betrokken zijn bij het systeem van arbeidsongeschiktheid zullen ook deel uitmaken van het nieuwe college. Dat werd officieel 'Nationaal college voor sociale verzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid' gedoopt. Een hele mond vol voor een orgaan dat als hoofdopdracht heeft aanbevelingen te formuleren voor standaarden voor medische evaluatie tussen de verschillende takken van de Sociale Zekerheid. Die standaarden moeten leiden tot een harmonisering van de criteria gebruikt bij de beoordeling van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en handicap. Momenteel gaan daar verschillende takken van de Sociale Zekerheid over, in de eerste plaats de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Ook voor de werkloosheidsuitkeringen kan de arbeidsongeschiktheid uiteraard een rol spelen. En bij de integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap stelt zich de vraag welke lichamelijke of mentale beperkingen het dagelijkse handelen beïnvloeden.Het persbericht van minister De Block stipt tot slot nog aan dat ook de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid actief zal deelnemen aan de werking van het nieuwe College.