...

De afgelopen tien jaar was dokter Hans Kluge al werkzaam bij WHO/Europe als directeur van het departement gezondheidssystemen. Kluge heeft niet alleen heel wat relevante ervaring. Hij was de enige van de zes kandidaat-directeurs die de vier officiële talen van WHO Europe machtig is: Frans, Engels, Duits en Russisch. (Zijn moedertaal is uiteraard Nederlands.) Hij kwam als beste kandidaat uit de beoordeling.Kluge voltooide zijn geneeskundeopleiding aan de KU Leuven en ging aan de slag als huisarts in België. Hij volgde verder een opleiding aan het Instituut Tropische Geneeskunde en was actief bij Artsen Zonder Grenzen - in Somalië en Liberia en binnen het Siberische gevangenissysteem.In België was hij misschien niet zo bekend bij een ruimer publiek - al melden nu alle kranten de benoeming van Roeselarenaar aan het hoofd van de regionale WHO-afdeling voor Europa. In 2017 opende hij met een presentatie over geïntegreerde zorg de Conferentie Eerstelijnszorg georganiseerd door Vlaams WVG-minister Jo Vandeurzen (CD&V).Zware taakKluge staat voor een zware taak. "Steeds sterker manifesteren diverse gezondheidsproblemen zich op de politieke agenda, en dit in alle lidstaten die ik bezocht", stelt hij. Dokter Kluge bezocht in de afgelopen maanden 49 lidstaten in de regio en praatte er met de gezondheidsministers. "Zo stellen de stijgende prijzen van geneesmiddelen ons voor een grote uitdaging, maar evengoed de nefaste impact van luchtvervuiling of het tekort aan goed opgeleide artsen en verpleegkundigen in vele landen", aldus Kluge.Belgische steunAls Belgische kandidaat kreeg Hans Kluge bij zijn campagne de steun van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid. Maggie De Block vindt zijn benoeming dan ook een goede zaak: "Veel uitdagingen in de zorg stoppen niet aan de landsgrenzen maar vragen net een internationale aanpak", voert de Open VLD-minister aan. "Een instantie als WHO Europe kan helpen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en tot oplossingen te komen die je als individueel land niet voor elkaar kan krijgen."Kluge volgt de Hongaarse Zsuzsanna Jakab op, die sinds 1 februari 2010 directeur van WHO/Europe was.Het Regionaal Comité van WHO Europe gaf daarnaast aan Tom Auwers - voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - een mandaat in het regionale twaalfkoppige Standing Committee.