...

De auteurs concluderen dat deze maatregel het aantal besmettingen met meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) of met vancomycineresistente Enterococcus (VRE) niet verlaagt. (referentie: Harris AD et al. JAMA. 2013;doi:10.1001/jama.2013.277815)