...

De titel van zijn voordracht haalt Uyttendaele van een gelijknamig boekje. Dat kreeg hij van zijn echtgenote toen ze wist waarover hij moest spreken.Vertrekpunt van de voordracht is dat de bijzondere parlementaire commissie zich naast seksueel misbruik binnen de Kerk ook bezighield met misbruik binnen andere gezagsrelaties. Dokters werden eveneens genoemd, en het zou om een flink aantal gaan.Gezag en machtDaar plaatst Uyttendaele stevige kanttekeningen bij. "Om te beginnen vind ik de arts-patitrelatie geen gezagsrelatie. Die is wettelijk vastgelegd. Er speelt wel een heel belangrijk machtselement, maar dat vloeit niet voort uit gezag, wel uit de deskundigheid, vaardigheid en kennis van de arts. Het volgt tevens uit de faam die de arts - terecht of niet terecht - opgebouwd heeft.""De voorzitter van de bijzondere commissie maakte het aantal disciplinaire sancties bekend die artsen kregen om seksueel misbruik. "Een indrukwekkend getal, totdat je dan merkt dat die cijfers slaan op een periode van 50 jaar! Dan zakt het hele verhaal als een pudding in elkaar", relativeert de bekende psychiater.Van stropdas tot slipUyttendaele gaat in op speciale werksituaties. "Wat doet u als u ervaart dat een patit op u verliefd wordt? Hoe stelt u die verliefdheid vast? Wellicht omdat die patiten te vaak komen, niet altijd met een valabele reden? Patiten die dikwijls verhalen brengen over hun privituatie? Die geen enkele gelegenheid laten voorbijgaan om een cadeautje te geven met nieuwjaar of op uw verjaardag?""Je kunt ook wel iets besluiten uit het soort cadeau waarmee ze uitpakken", monkelt de voormalige Orde-woordvoerder. "Een fles wijn, daar mag je niet veel uit afleiden." (lacht) "Maar het wordt wel anders als ze beginnen met een stropdas en de volgende keer een slip."Profiteurs of niet?Of dokter Uyttendaele dergelijke histories ook aan den lijve ondervond tijdens zijn indrukwekkende loopbaan? "Ik spreek voor een stuk inderdaad uit persoonlijke ervaring maar ik heb ook veel vanhorenzeggen. Een resem artsen kwam me vinden uit vrees dat ze ten onrechte zouden worden beschuldigd van seksueel misbruik. Het is niet altijd eenvoudig om de echte profiteurs eruit te pikken."