...

Per jaar worden er dankzij handhygiënecampagnes 37 infecties vermeden bij 1.000 patiënten in psychiatrische ziekenhuizen. Dat besluit het IDEWE na een tienjarig onderzoek onder bijna 27.000 patiënten.Tussen 2001 en 2010 onderzocht het IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) het aantal infecties bij 26.805 patiënten in psychiatrische ziekenhuizen. Gedurende het tienjarig onderzoek werden er bij gemiddeld 17% van de patiënten één of meerdere infecties vastgesteld. Het ging dan voornamelijk over infecties van de huid of weke delen (38%) en van de onderste (22%) en bovenste luchtwegen (11%). Voor de start van handhygiënecampagnes in deze ziekenhuizen, bedroeg de frequentie van de geïnfecteerde patiënten 17,7%. Tussen 2007 en 2010, toen er dus actief campagnes over handhygiëne gevoerd werden, was dat slechts 15,1%. Volgens het IDEWE is dat een statistisch en klinisch belangrijk verschil: "Dit betekent immers dat er door de campagne jaarlijks per 1.000 patiënten 37 infecties en 26 geïnfecteerde patiënten vermeden zijn."Sinds 2004 voert de overheid een tweejaarlijkse nationale campagne om de handhygiëne in ziekenhuizen te bevorderen. Sinds 2007 vindt die campagne ook plaats in psychiatrische ziekenhuizen. Antibioticagebruik daaltHet IDEWE stelde in haar onderzoek ook een daling van het antibioticagebruik vast: van 4,4% in 2001 tot 1,7% in 2010. Volgens het instituut kan dit verklaard worden door een gerichter en adequater voorschrijfgedrag van artsen.Met dit grootschalig onderzoek bevestigt het IDEWE dat dergelijke campagnes wel degelijk doeltreffend zijn. Dat werd al aangetoond in acute ziekenhuizen en wordt nu dus ook bevestigd in psychiatrische ziekenhuizen. De dienst voor preventie en bescherming op het werk hoopt met infectiecontrole-programma's de frequentie, het lijden en de kosten van ziekenhuisinfecties te verminderen.